Αν   εκλείψουν  οι  μέλισσες,θα  ακολουθήσει το  ανθρώπινο  είδος  σε   τέσσερα   χρόνια  αναφέρει ο  Αλφρέδος   Αινστάιν (από  τότε) και  πριν  προκύψει  αυτή  η  επαλήθευσή  του, υπενθυμίζουμε    αυτό  τον κίνδυνο  με  τις   αναρτήσεις  μας 3/9/2016 «Ενοποίηση δημοσίευσης Μελισσοκομικού  Βήματος της  ΟΜΣΕ,τεύχους 2 Μαρτίου-Απριλίου  2010 σελίδα  13 και  Μελισσοκομική  Επιθεώρησης  τεύχους  2 Μαρτίου- Απριλίου 2010,σελίδα  13 για  το   φαινόμενο ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ  ΤΩΝ  ΦΥΤΩΝ  ΚΑΙ  ΝΕΟΝΙΚΟΤΙ ΝΟΕΙΔΗ»…Αλλά   πριν  προκύψει   μια   τέτοια   (απευκταία ) επαλήθευση,είναι  αναγκαία  η  επέκταση  της  έρευνας αυτού  του  κινδύνου σε   όλη  την  ελληνική  επικράτεια ,με  σκοπό   την  πληρότητα   της  διερεύνησης όλων  των  αιτίων που  μπορούν  να  εμπλέκονται στην   κατάρρευση των  μελισσιών. Για  το  λόγο ότι   δύο  από  αυτούς  τους  παράγοντες βρέθηκαν   για  πρώτη  φορά  στη  χώρα  μας .Και  αυτοί  είναι :»ΜΟΛΥΝΣΗ  ΑΠΟ  ΙΟΥΣ ΚΑΙ   ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙΔΩΝ » ενώ   η  απόλυτη  υγεία  των  μελισσιών είναι  πολύ  σημαντική  υπόθεση αφού η  κοινωνία  της  μέλισσας αποτελεί  ένα  βαρυσήμαντο  κρίκο  στην  τροφική  αλυσίδα   μας.

Όμως  σε  αυτή  την  ενημέρωση  πρέπει   να  προστεθούν   και  άλλοι  χαρακτηριστικοί  παράγοντες επικινδυνότητας  των  μελισσιών,που  αυτοί  είναι    οι  επόμενοι:

1.Ήπια  προσβολή  από   το  βαρρόα   ντιστράκτρορ

2.Προσβολή  από  νοσεμίαση ,νοσέμα σεράνε

3.Προσβολή  από   περισσότερους  από  δύο διαφορετικούς  ιούς

4.Ύπαρξη υπολειμμάτων από  τη  χρήση εντομοκτόνων Ιμιντακλοπρίντ

5.Διαδικασία  της μετακίνησης  των  μελισσιών

6.Εναλλαγή  περιβάλλοντος ,όπως απότομες αλλαγές θερμοκρασιών,τιμών  σχετικής  υγρασίας με  συνοστισμό  των  μελισσών

7.Συλλογή μελιού  ελάτης  με  χαμηλή  υγρασία

Και  σαν   πιο  πιθανή  αιτία κατάρρευσης των  μελισσιών   είναι το  στρέςς που  προκύπτει  από  διάφορους  παράγοντες, διατροφή με  κακής ποιότητας  γύρη από καλλιέργειες χαμηλής  ποιότητας  και  θρεπτικής  αξίας ή  έλλειψη  γύρης,νέκταρος,μολυσμένη  τροφή με  διασυστηματικές  φυτοπροστατευτικές  ουσίες ,που   χρησιμοποιούνται  στη   εντατική  γεωργία,η   ξηρασία,ο  νομαδισμός με  τη  μετακίνηση   των  μελισσιών σε  μακρυνές  αποστάσεις,για  τη διατροφή  τους , που αυξάνεται  η  μετάδοση παθογόνων  μικροβίων μεταξύ  των αποικιών. Και  τέλος  μία  κατάσταση έντονου στρές θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  το  ανοσοποιητικό σύστημα  των  μελισσιών, κάνοντας   την αποικία  πολύ ευάλωτη στις  ασθένειες.

Έτσι,από  εργαστηριακά αποτελέσματα   αυτής  της  μελέτης και  από τις  αναφορές  για  τα   φαινόμενα κατάρρευσης  των  μελισσιών,είναι  πιθανό  η  κατάσταση στην  οποία  έφθασαν τα  μελίσσια  στην  περιοχή  του  Μαινάλου Αρκαδίας να  οφείλονται  στη  συνεργαστική δράση  όλων  των  πιο πάνω  παραγόντων,που  συχνά  αποδεικνύεται μοιραία και  οι  ασθένειες  πολυπαραγοντικής αιτιολογίας,όπως  ακριβώς  και στα σπονδυλωτά,υπάρχουν  και  στα  ασπόνδυλα(Μέλισσες).-

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομικο  Βημα  ΟΜΣΕ, τεύχος 41 σελ.25,30 και  31.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:25/9/2016,  tomelissi.wordpress.com ,t.voliotis

Advertisements