ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η  Βασίλισσα  έχει  τον  πρωταρχικό  ρόλο για  την  επιτυχία  και  απόδοση στη μελισσοκομία,αφού  όλα  τα  μέλη   των    κυψελών   έχουν  τις  άριστες   ιδιότητές   της.Από  τη  βασίλισσα  προέρχεται το  χρώμα των   δακτυλιδίων  των  μελισσών,το  μήκος  της  προδοσκίδας,η  ηρεμία,η  ικανότητα  συλλογής  νέκταρος   ή  γύρης,η  τάση σμηνουργίας,ανθεκτικότητα  σε ασθένειες και  άλλες  πολές  ιδιότητες.

Αλλά  η καλή  και  νέα  βασίλισσα  πρέπει να  είναι  μέχρι  2  ετών για  να  προκύψουν  δυνατά  και  ανθεκτικά  μελίσσια στις  ασθένειες.

Η εντατική εκμετάλλευση   της  μελισσοκομίας   απαιτεί  άριστη βασίλισσα που  χρειάζεται   προσοχή και  αρκετή εργασία  με  σύνεση και χωρίς  αυτά  δεν   εφαρμόζεται εντατική  εκμετάλλευση.Και  η ποιότητα  των  βασιλισσών προέρχεται  από  τα  ίδια  χαρακτηριστικά που  κληρονόμησε.

Υψηλής  ποιότητας  βασίλισσες  είναι  αυτές που  έχουν μεγάλο  βάρος και  μεγάλο  αριθμό  ωοφόρων  σωλήνων,μεγάλη  διάμετρο  σπερματοθήκης,μεγάλου  αριθμού  σπέρματος  ωαρίων,χωρίς εμφανή   δείγματα ασθενειών,που  έτσι  παράγουν μεγάλο  αριθμό  αυγών και σε  τελική αξιολόγηση είναι  πολύ παραγωγικές σε  πληθυσμό,σε  μέλι, ή  όποιο άλλο  προϊόν  επιλέχθηκαν  να  παράγουν.

Η ποιότητα της  βασίλισσας μεταφέρεται  συνολικά σε  όλο  το  μελίσσι,κύρια  για  τα  στάδια  της ζωής  του, που  ορίζουν  τη  μετέπειτα  ζωή  του, και  αυτό  συμβαίνει   για  κάθε   ανεπιθύμητο  χαρακτηριστικό   της  μελισσοκομίας.  όπως  ασθένειες,αναπαραγωγική  ανικανότητα των  κηφήνων,πληρότητα  της σπερματοθήκης,αλλά  και  ανατομικά χαρακτηριστικά τους ,αποδοτικότητα,διαιώνιση  του  είδους  που αυτά  επηρεάζουν    την  αποδοτικότητα και  πρέπει  να  γίνεται  επιλογή γενετικού  υλικού  από  τις  άριστες  βασίλισσες  του  μελισσοκομείου για   αναπαραγωγή  νέων  μελισσιών.

Επομένως  για  τον  πολλαπλασιασμό  των  μελισσιών   πρέπει  να  επιλέγεται    άριστο  γενετικό  υλικό,που   αυτό  υπάρχει  στη  άριστη ή  τις  άριστες  σε  απόδοση  βασίλισσες  κατά  τον  πολλαπλασιασμό   του μελισσοκομείου, αλλά  και  για  τη  βελτίωση   της  ποιότητας   όλου  του  μελισσοκομείου προς   το άριστο  της  απόδοσης   στην  παραγωγή(τρύγο).

Όμως  αυτή  η  προσπάθεια   δεν  περιορίζεται   σε  μία  μελισσοκομική   χρονιά , αλλά   είναι συνεχόμενη   για  όλες   τις   χρονιές  , που  πρέπει  να   γίνονται  αυτές  οι  βελτιώσεις.

Για  αυτές  τις  εφαρμογές βελτίωσης  των  μελισσιών ,  με  την  εφαρμογή  βελτίωσης  των  βασιλισσών έχουμε  σαν  βάση   κάποιες  παρατηρήσεις  στο μελισσοκομείο  που  απαιτούν    να     εφαρμοστούν  για     βελτίωση και  αυτές  είναι:

Α.ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ  ΣΕ  ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ  ΕΧΘΡΟ ΑΛΛΆ       ΚΑΙ  ΑΥΞΗΜΈΝΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ  ΜΕΛΙΟΎ

Β.ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΣΕ  ΠΛΑΙΣΙΑ

Γ.ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΤΟΥ  ΓΟΝΟΥ ΣΕ   ΣΥΝΕΧΗ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ    ΧΩΡΙΣ  ΚΕΝΑ  ΚΕΛΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ             ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΥ

Δ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΜΕΛΙΟΥ   ΜΕΓΑΛΗ  ΑΠΟ  ΜΕΓΑΛΑ   ΜΕΛΙΣΣΙΑ  ΠΟΥ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ

Ε. Μαρκάρουμε  λοιπόν αυτά  τα παραγωγικά  μελίσσια και  ετοιμάζουμε   πρόγραμμα           για   αντικαταστάσεις  βασιλισσών , από  αυτά  τα  παραγωγικά,αλλά   κάθε  χρονιά αυτή     η  εφαρμογή.

ΣΤ. Στη  συμπεριφορά  Υγιεινής των  μελισσιών αναζητούνται  δείγματα  μελισσών που             αποκαλύπτουν κελιά  κλειστού  γόνου προσβλημένου  από  ασθένειες ,κύρια                      σηψιγονίας  και  ασκοσφαίρωσης ή   νύμφες  παρασιτούμενες  από  βαρρόα  και      αποκαλύπτουν   τα  σφραγίσματα  για  καθαρισμό των  κελιών .

Ζ. Η συχνή  σμηνουργία θεωρείται   μειονέκτημα για  το  λόγο  ότι είναι απώλεια  μελισσών και   ενδιαφέρει  το  αντίθετο , δηλαδή  η  αύξηση  των δυνατών   μελισσιών    για να  μην  αποδεκατίζονται  σαν αδύνατα

 

ΒΑΣΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙ 4 ΒΗΜΑΤΑ

1.Αξιολογούνται  μελίσσια συγκεκριμένης   φυλής ή  οικότυπου για  1-2 χρόνια ,για  την  επιλογή  του  γενετικού  υλικού

2.Οι  επιλεγμένες   βασίλισσες  που  έχουν  τα  επιθυμητά  χαρακτησιστικά ,θα   χρησιμοποιηθούν   για  μητέρες   την  επόμενη  γενιά

3Γίνονται  ελεγχόμενες  συζεύξεις μεταξύ βασιλισσών  και  κηφήνων που  προέρχονται  από  τις  επιλεγμένες μητέρες

4.Αξιολογούνται  οι   απόγονοι των  νέων  βασιλισσών σαν  άτομα   και  σαν  μελίσσια.

Οι  απόγονοι θα   μοιάζουν  με  τους  γονείς και  η  επίλεκτη  βελτίωση  θα έχει   επιτεφχθεί

Η Βασίλισσα κρίνεται από  την  ποσότητα και  την ποιότητα του  γόνου

Για  κάθε  εξεταζόμενο  μελίσσι  πρέπει  να  τηρούνται  αρχεία με  παρατηρήσεις  για  τα  πιο  πάνω  κριτήρια.

Να  αποφεύγεται  η  τοποθέτηση  των  μελισσιών  σε  ευθείες   πυκνές   γραμμές  (παραπλάνησης)

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομικό  Βήμα   ΟΜΣΕ,τεύχος   50  σελ.  42 και  επόμενες

ΑΝΑΡΤΗΣΗ :30 /9 / 2016

 tomelissi.wordpress.com,t.voliotis

 

 

 

 

 

 

Advertisements