«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ  ΜΕΛΙ ΕΝΑΝΤΙΑ    ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΗ»

Η γνωστή  ομάδα  ερευνητών από  το  τμήμα   Βιοχημείας,της  Ιατρικής   Σχολής του  Πανεπιστημίου Αθηνών,έχει  δείξει σε  προηγούμενη  μελέτη ότι  το  θυμαρίσιο  μέλι,το  ελληνικό, αναστέλει  σημαντικά  τη   βιωσιμότητα  των καρκινικών  κυττάρων του  προστάτη   του  ανθρώπου.

Σε αυτή  την  έρευνα,15 δείγματα   θυμαρίσιου  μελιού από  διάφορες  περιοχές  της  Ελλάδας υποβλήθηκαν  σε   φυσικοχημική  ανάλυση για    απομόνωση,ταυτοποίηση και  προσδιορισμό του  μοναδικού αυτού μονοτερπενίου ,που  υπάρχει  στο ελληνικό  θυμαρίσιο  μέλι,της  τριϋδροξυκετόνης.

Ερευνήθηκε  επίσης (κυτταρικός  θάνατος) η  προκαλούμενη από  την  τριυδροξυ-κετόνη αναστολή  ανάπτυξης και  η  πρόκληση   απόπτωσης,δηλαδή  κυτταρικός  θάνατος,σε  μία  σειρά  καρκινικών  κυττάρων του  προστάτη και  μελετήθηκε   στη  συνέχεια ο  βιοχημικός   μηχανισμός αυτής  της   δράσης.Η αποπτωτική  δράση της  τριϋδροξυ-κετόνης ήταν  σημαντική σε  μια συγκέντρωση 100μΜ.ς  τριϋδροξυ-κετώνης ενάντια  σε   9  παθογόνα βακτήρια  και 3  μύκητες η  οποία   ήταν  εξαιρετική,με  μία  ελάχιστη  ανασταλτική  συγκέντρωη ΜΙC  που  κυμάνθηκε από  0,04 ως  0,57 mg/mI.

Οι  ερευνητές  συμπεραίνουν ότι η  τριϋδροξυ-κετόνη που  ασκεί  σημαντική  αποπτωτική δράση στα  κύτταρα καρκίνου του  προστάτη είναι  παράγοντας  κλειδί για  την  αντικαρκινική δράση του   ελληνικού θυμαρίσιου  μελιού.-

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομικό   Βήμα   ΟΜΣΕ,τεύχος  70,σελίδα 52

tomelissi.wordpress.com. t.voliotis

Advertisements