Ο Σακχαρώδης   διαβήτης προκαλεί   την  παραγωγή  ελευθέρων   ριζών που  οδηγούν  με  αυξανόμενη συχνότητα σε  διαβητική  νεφροπάθεια και  ηπατική  νόσο.Και   στη  μελέτη  αυτή  αξιολογήθηκαν τα  αποτελέσματα της  Βραζιλιανής  και  της   Κινέζικης πρόπολης   ,σε  αρουραίους με  ηπατονεφρική  βλάβη που  προκλήθηκε  από από   στρεπτοσοτοκίνη.

Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  οι  αρουραίοι που   έλαβαν  πρόπολη εμφάνισαν κατά  7,4% μείωση  των  τιμών  της  γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HPAIc) σε σύγκριση με   διαβητικούς  αρουραίους-μάρτυρες.Επί πλέον,η  πρόπολη προκάλεσε   σημαντική  αύξηση των  αντιοξυδωτικών  ενζύμων του  οργανισμού,όπως  το   υπεροξείδιο  της   δισμουτάσης (SOD) ,ένζυμο κλειδί του   οργανισμού   για  την  καταπολέμηση  των  ελευθέρων  ριζών στον ορό  του  αίματος,ενώ   μείωσε τους   βιοχημικούς  δείκτες που σχετίζοντζαι  με  την    υπεροξείδωση  των λιπιδίων  και  την   καταστροφή  κυττάρων,όπως  οι  τρανσαμινάσες.

Οι  ερευνητές  έδειξαν  μέσω  των   βιοχημικών   εξετάσεων τη    βελτίωωση της  ηπατονεφρικής   λειτουργίας ,που  επιβεβαιώθηκε και  από  την   ιστολογική  εξέταση.Η πρόπολη   φαίνεται  ότι δρα   αναστέλοντας   την  υπεροξείδωση των  λιπιδίων  και  ενισχύοντας τη δραστηριότητα των  αντιοξειδωτικών   ενζύμων.-


«ΤΟ   ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ »

Με   δεδομένη την  αντιφλεγμονώδη   δράση της  μελιτίνης ,κύριου  συστατικού   του   δηλητηρίου  της  μέλισσας,όπως, πιστοποιείται από  έρευνες   δεκαετιών,οι  ερευνητές μελέτησαν  τη  δράση  της σε  πειράματα  με  οξεία  παγκρεατίτιδα   που   προκλήθηκε με  χορήγηση κερουλείνης . (cerulein).

H χορήγηση  μελιτίνης πριν  και  μετά  την  πρόκληση οξείας παγκρεατίτιδας εμπόδισε   τις ιστολογικές   αλλοιώεις στο  πάγκρεας  και  τους   πνεύμονες.Η  αναλογία   βάρους  παγκρέατος  και  βάρους  σώματος,τα  πεπτικά  ένζυμα, περιλαμβανομένης  της  λιπάσης και   αμυλάσης,η  έκφραση  των   κυτοκινών του  παγκρέατος και του    ορού και  της  μυελο-υπεροξειδάσης μειώθηκαν.Επί  πλέον   η  αγωγή  με  μελιτίνη ανέστειλε  την  ενεργοποίηση της JNK κινάσης,που  είναι σημαντικός  παράγοντας  φλεγμονής και κυτταρικής  νέκρωσης.

Τα  αποτελέσματα  αυτά  δείχνουν ότι  η  μελιτίνη  μπορεί να  προσφέρει  στην  αντιμετώποιση της  οξείας  παγκρεατίτιδος.

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομικό  Βήμα   της  ΟΜΣΕ,τεύχος   53,σελ. 55

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:15/1Ο/2Ο16,  tomelissi.wordpress.com,t.voliotis