Πότε  χρησιμοποιείται,προστατεύει  και  τις   κενές  κυψέλες,προετοιμαστική  διαδικασία  και  χρήση,ποσότητες,πως  φυλάσσεται, και  είναι   απόλυτα   βιολογικό…όλα αυτά υπάρχουν  στο http://www.bee-Smat.gr . Και  είναι   πολύ  χρήσιμη  μελισσοκομική  ενημέρωση,που  την  προτείνει  και  tomelissi.wordpress. com,t.voliotis.-

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 4/11/2016

Advertisements