Εισαγωγικά:
Η μεγάλη συλλογή μελιού προϋποθέτει και την παραγωγή ανάλογου δυναμικού μελισσιών,κύρια όμως και μελισσοκόμος με βαθυά γνώση της μελισσοκομικής ενασχόλησης, στην οποία περιέχονται :η γνώση των μελισσοκομικών χειρισμών,η παραγωγή βασιλισσών και μελισσιών,οι μελισσοβοσκές::τόπος και ο χρόνος απόδοσης της μελιτοφορίας τους και ο μελισσοκομικός εξοπλισμός, στον οποίο περιέχεται και το ανάλογο μεταφορικό μέσον των μελισσιών,αφού στατική μελισσοκομία δεν νοείται ,παρά μόνο νομαδικά μετακινούμενη στους γνωστούς μελισσότοπους ,που αυτό το τελευταίο απαιτεί συνεργατική πληροφόρηση με άλλους χωρίς κρυψίνοια.
Ο  Ετήσιος κύκλος των μελισσιών:
Δεν είναι σταθερός,.Αλλά  και  η  φυλή  των  μελισσιών   μεταβάλλεται δυναμικά κάθε χρόνο,που χρειάζεται εμβάθυνση σκέψης με ανάλογη προσαρμογή μετακινήσεων.  Και  εδώ να  προστεθεί  ότι εισαγόμενες μέλισσες προκαλούν αλλοίωση   στις  αυτόχθονες ,που πρέπει  να  προστατεύονται διαφορετικά   από  τις  γνωστές   αυτόχθονες, για  λόγους  μελισσοκομικού  περιβάλλοντος ασθενειών, απόδοσης,   συλλογής και γενικότερης   αλλοίωσης.

Η ανάπτυξη  των  μελισσιών:

Συμπίπτει   με  τη  μεγάλη  ανθοφορία  και την μεγαλύτερη συλλογή  και  αποθήκευση μελιού. Στη συνέχεια  περιορίζεται  ανάλογα,υπολογίζεται  όμως μεταξύ  12 και   20  χιλιάδες  μέλισσες,ανάλογα   με  τις  μελισσοκομικές  συνθήκες  της  περιοχής.

Ο  ρυθμός  της  ωοτοκίας αυξάνεται συνεχώς, αλλά   μέχρι  τις   αρχές  Μαρτίου  είναι σχετικά  βραδύς,που αυτή  η  περίοδος  είναι και  η  κρισιμότερη για  την  ανάπτυξη  των  μελισσιών,αφού  μειώνεται  ο πληθυσμός επειδή   πεθαίνουν  περισσότερες μέλισσες  από  αυτές που παράγονται.

Αλλά  το  ίδιο συμβαίνει  και  με  τις προμήθειες,που  ο  γόνος  αυξάνεται καθημερινά καταναλώνοντας  σημαντικές  ποσότητες  μελιού και  γύρης.Έτσι   αυτή  την  περίοδο  διαφέρει  σημαντικά ο  αριθμός των  μελισσιών που διαχείμαζαν  σωστά έχοντας στις  αρχές  του  Μαρτίου 10.000 -15.000 μέλισσες ,    που  είναι  τα   λεγόμενα ανοιξιάτικα  κανονικά  μελίσσια, αλλά  στη  συνέχεια  ο  ρυθμός  της  ωοτοκίας επιταχύνεται  πιο  πολύ ,μετά  τα μέσα  Μαρτίου και  είναι  τα  λεγόμενα  κανονικά  ανοιξιάτικα μελίσσια.

Στη  συνέχεια  ο  ρυθμός  ωοτοκίας  επιταχύνεται περισσότερο  μέχρι  τα μέσα Μαρτίου και  ραγδαία, και  στο τέλος  Απριλίου  φθάνει  από τα  1000-1500   αυγά  ημερήσια,όπου  σταθεροποιείται  για  ένα  διάστημα περίπου 40  ημερών,όταν τότε  αρχίζει  η  έκκριξη  της  ανθοφορίας και  ο  πληθυσμός  έχει  ξεπεράσει  σημαντικά  το γόνο.

Το  μελίσσι  που  φαίνεται  να  έχει  πληθυσμό 30.000-40.000  μέλισσες έχει   γίνει  παραγωγικό,που  θα συνεχίσει  αποθήκευση  με  σημαντικές  ποσότητες  μελιού.

Αυτή  την  περίοδο δημιουργούνται  κατάλληλες  συνθήκες για  την αντικατάσταση  των  γηρασμένων βασιλισσών και  το  φυσικό  πολλαπλασιασμό και  αν  δεν  ληφθούν   μέτρα ,τα  μελίσσια  σμηνουργούν.

Ο  μεγάλος  πληθυσμός   που  αναπτύχθηκε σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα αποτελείται  από  τις  λεγόμενες  καλοκαιρινές  μέλισσες,που  έχουν  μικρά όρια  ζωής και  γεννήθηκαν  για  να  ζήσουν   5-6  εβδομάδες ,να  συλλέξουν  προμήθειες για  τις  αδερφές  τους ,αυτές  του  χειμώνα   και  να  πεθάνουν.

Από  τα  μέσα  Ιουλίου   παρατηρείται  σημαντική  μείωση  του ρυθμού της ωοτοκίας και  του   πληθυσμού ,που  πέφτει στις 15.000-20.000 μέλισσες   και   από  τα  μέσα  Σεπτεμβρίου ο  ρυθμός  της  ωοτοκίας  αυξάνεται  ανάλογα με  τις καιρικές  συνθήκες και   την   ανθοφορία,ο  πληθυσμός  του  μελισσιού  παρουσιάζει  ανάλογη  άνοδο,αλλά  ταυτόχρονα  και βαθμιαία  αλλαγή στη  σύνθεσή  του και  ανανεώνεται.

Δηλαδή, οι   μέλισσες  που  εκτρέφονται το  φθινόπωρο είναι  οι  λεγόμενες  χειμωνιάτικες, που  διαφέρουν  σημαντικά  από  τις  καλοκαιρινές,γιατί  εκτρέφονται  καλύτερα στο στάδιο  της  προνύμφης και  έχουν  μεγαλύτερο  μήκος  ζωής για  να επιβιώσουν  το  χειμώνα και  να  αρχίσουν  να  εκτρέφουν γόνο , τη  νέα  περίοδο,  αλλά και  με    δυνατότητα  εκτροφής  γόνου  σε φθινοπωρινούς  μήνες,και   στους  χειμωνιάτικους .Αλά  και   η αντικατάσταση  των καλοκαιρινών  μελισσών με  πολυάριθμες  υγιείς  χειμωνιάτικες είναι ένας  από  τους  βασικότερους παράγοντες για  την  καλή  διαχείμαση και  την  ανάπτυξη παραγωγικών  μελισσιών.

Από  το τελευταίο 10ήμερο  του  Οκτώβρη  στις  αρχές  του  Νοέμβρη   παρατηρείται  ταχεία  μείωση  του  εκτρεφόμενου  γόνου,που  στο  τέλος  του  ίδιου μήνα περιορίζεται  ή  διακόπτεται  εντελώς ή περιορίζεται μέχρι  τα  μέσα  Ιανουαρίου, που  αρχίζει  ένας  νέος   κύκλος,για μία  μεγαλύτερη σταδιακή μείωση  του  πληθυσμού, από  τα  τέλη  Νοεμβρίου  μέχρι  τις  αρχές  του  Μάρτη, επειδή  αυτή  την  περίοδο ο  αριθμός των  μελισσιών  που  πέθαναν  είναι  πολύ  μεγαλύτερος  από αυτόν  που  εκτρεφόταν.Από  15.000- 20.000 το  Νοέμβριο ήταν ο  πληθυσμός στις  αρχές του  Μάη.

Συχνά  από  λανθασμένους  μελισσοκομικούς χειρισμούς ή   αντίξοες   καιρικές  συνθήκες,πολλά  μελίσσια  δεν  ανανεώνουν  τον  πληθυσμό  τους το  Φθινόπωρο και  δεν  διαχειμάζουν σωστά ,γιαυτό  αυτά  τα μελίσσια  στην  αρχή  της  άνοιξης είναι αδύνατα ή  πολύ αδύνατα με  πληθυσμό μερικές εκατοντάδες μέχρι λίγες  χιλιάδες μέλισσες.

Η ανάπτυξη  του  πληθυσμού  αυτών   των  μελισσιών καθυστερεί, με  αποτέλεσμα να  μη  φθάνουν στο  τέλος  της  άνοιξης το  μέγεθος  του  ώριμου-παραγωγικού  πληθυσμού.

Αυτά τα μελίσσια  αξιοποιούν τη  μεγάλη  ανθοφορία για  την  ανάπτυξή τους  και  όχι  για  τη  συλλογή  μελιού .

Στις νοτιότερες περιοχές  της  Ελλάδος  και  στα νησιά ο  ετήσιος  κύκλος  των μελισσιών  παρουσιάζει μερικές  διαφορές,ότι  η  ωοτοκία  της  βασίλισσας   δεν  διακόπτεται   ή  διακόπτεται  για  λίγες μέρες το  χρόνο,και  αυξάνεται  ραγδαία η  εκτροφή  του  γόνου από  τις αρχές  Φεβρουαρίου και  φθάνει στο μέγιστό  της   στα μέσα  Απριλίου ή  αρχές  Ιουνίου.Όμως  η  μείωση  του  ρυθμού  της  ωοτοκίας τους  το καλοκαίρι αρχίζει  ενωρίτερα και  εξασθενίζει τα  μελίσσια  πριν   τη  σημαντικότερη για  αυτές  τις  περιοχές  μελιτοφορία  του  θυμαριού.

Η  αυξημένη  παραγωγή  μελιού  απαιτεί μεγάλο  αριθμό συλλεκτριών και  έντονο  ρυθμό εργασίας. Ο  αριθμός  των  συλλεκτριών εξαρτάται από  τον αριθμό  των  ενηλίκων  μελισσών,που υπάρχουν  σε  κάθε  μελίσσι.Ο  ρυθμός όμως  της  εργασίας εξαρτάται  από  τους  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς παράγοντες ,που  κυριότερος  παράγοντας  είναι  η  ενηλικίωση (ωρίμανση) του  μελισσιού  και  η  μετατροπή  του σε  παραγωγικό , δηλαδή  να  έχει   φθάσει η  ωρίμανσή  του  στο  μέγιστο  της  ανάπτυξης των  ενηλίκων  μελισσών.

Έτσι σταθεροποιείται  ο  ρυθμός της  ωοτοκίας,ώστε  ο  αριθμός των  μελισσών  που  γεννούνται να  είναι  ανάλογος  με τον αριθμό  των μελισσιών  που χάνονται..Και όταν  το  μελίσσι   φθάσει  σε  αυτό  το  σημείο η   διάθεση  για  συλλογή   φθάνει   στο αποκορύφωμα, ώστε    η  παραγωγή  μελιού  να  ξεπερνάει  τις προσδοκίες  του  μελισσοκόμου.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ: Να   συνταυτιστεί  η  ανάπτυξη  των  μελισσιών  με   τις  διαθέσιμες  ανθοφορίες που  εκμεταλλεύεται  για  μελιτοεκκρίσεις,με  ρυθμό που θα του  επιτρέπει να  έχει με  μικρό  κόστος, να  έχει  κατά  το  δυνατό περισσότερα  παραγωγικά  μελίσσια στην   έναρξη   κάθε  μελιτοφορίας που στοχεύει να εκμεταλειτεί για  παραγωγή μελιού.

Ο   στόχος όμως  αυτός  επιτυγχάνεται  όχι  τυχαία  αλλά    με  αποκτημένη   γνώση  του  μελισσοκόμου    στα επόμενα:

1.Τις   αναγκαίες  προμήθειες  των  μελισσιών ανάλογες  με τα  μελίσσια που έχει.

2. Τις   ωοτοκίες   των   βασιλισσών που  εξελίσσονται

3. Τις  δυνατότητες  εκτροφής  γόνου και  πως  εξελίσσεται   η  αυγογέννα   και  οι  γόνοι

4.Ο χρόνος  που  απαιτείται για  να  γίνει  παραγωγικό  το μελίσσι και  πόσα  είναι  τα      παραγωγικά και έστω  με   συνενώσεις μελίσσι:Πρέπει  να συνενώσει   τα  καθυστερημένα  για  να   υπάρχει  σχετικά  ομοιόμορφο δυναμικό,απόδοσης.

5.Να  κάνει  εξομοίωση    δυναμικού   στα  δυνατά  με   τα   αδύνατότερα  για  να μη  προκύψουν  σμηνουργίες και  να αυξήσουν  τη τη  συγκομιδή.

6   Να  κάνει  έρευνα  αναζήτησης  των   βοσκοτόπων  που  θα  ακολουθήσει  , με  συναδελφική ανταλλαγής  απόψεων

7  Την  περίοδο   των  μελισσοβοσκών και   τους  τόπους  τους

ΑΛΛΕΣ  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Τα μικρά  μελίσσια   τροφοδοτούνται  καλύτερα για  να  αναπτυχθούν    και  στα μεγάλα  κάνουμε   εξομοίωση    για  αποφυγή  σμηνουργιών , αλλά  και εξομοίωση  δυναμικού

Και , χρήσιμη  παράθεση  κάποιων  δεδομένων  που   ισχύεουν,είναι τα  ακόλουθα  για  αξιοποίηση:

Μελίσσι  με  10.000 πληθυσμό 500 αυγά  ημερήσιο  σφράγισμα 70%

»      »    20.000       »        800     »        »                 »            56%

»    »      30.000          »      1.100    »         »                 »          52%

»         40.000            »        1.200   »        »                 »           42%

Και κλίνοντας : Τα μελίσσια  πρέπει  να  έχουν υγεία και  να  έχουν  καταπολεμηθεί  οι   ασθένειές  τους  ,μεταξύ  των  οποίων,η  βαρροάση, η  νοσεμίαση  ,η  τραχειακή ακαρίαση και  άλλες  χειρότερες  ασθένειες,  που  για  όλες  αυτές   υπάρχουν λύσεις  σε  αναρτήσεις  μας   βασιζόμενες  στην  πληροφόρηση  των   ειδικών  πηγών, στην  ιστοσελίδα:  tomelissi.wordpress.com, t.voliotis

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομική  Επιθεώρηση Μαίου  2003  σελ..2003.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:8/11/2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:

Advertisements