ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ   ΤΩΝ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ  ( Για  ευκολία  διάγνωσης)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ  ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ:Αιτία ο  βάκιλος   Λάρβαι,που  προσβάλλει το  σφραγισμένο  γόνο,λιγότερο  του  ασφράγιστου,παρουσιάζεται  αργά  την  άνοιξη ή  το  θέρος,η  στάση  του  προσβλημένου    ακάλυπτου γόνου   μέσα  στα  κελιά  είναι  ομαλή,η  προσβολή   είναι  σε  δυνατά  και  αδύνατα  μελίσσια,μεταδίδεται    αργά αλλά   σίγουρα, και  υπάρχουν   τρυπημένα    καλύμματα του  προσβλημένου  γόνου που  είναι κλειστά ,ο  σαπισμένος  γόνος   έχει  ιξώδη ιδιότητα  και  οσμή ψαρόκολλας ,το   χρώμα  του  προσβλημένου  και   σφραγισμένου γόνου  είναι  καφέ ,οι   νύμφες   μέσα  στα  κελλιά   έχουν  στάση    ύπτια και   προτεταμένη  γλώσσα που  αγγίζει  το  πάνω  μέρος  του  κελιού.Τα  αποξηραμμένα   λέπια   του   πεθαμένου   γόνου  είναι έντονα   προσκολλημένα       στα  κελλιά που  δεν  ξεκολλούν  εύκολα.Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΟΛ ίσως  και   με  την  ΤΕΡΡΑΜΥΚΙΝΗ .

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ :Αιτία    ο  βάκιλος  Πλούτων   που  προσβάλλει  περισσότερο τον  ασφράγιστο  γόνο ,ελάχιστα  το  σφραγισμένο ,νωρίς την  Άνοιξη,  με  ανόμαλη  στάση  του προσβλημένου ακάλυπτου γόνου  μέσα  στα  κελιά .Η  προσβολή  στα  αδύνατα  μελίσσια   με γρήγορη   τη  μετάδοση  και σπάνια    τρυπημένα  καλύμματα  στο   σφραγισμένο  ασθενή γόνο,ακαθόριστη  οσμή λίγο  σαν   ξυνίλα  ή  μαγιά   και  σε  προχωρημένο  στάδιο  αποσύνθεσης οσμή  σαν αλλοιωμένου  κρέατος.Το  χρώμα   του  προσβλημένου  ασφράγιστου    γόνου κίτρινο  προς  καφέ,αλλά  του  αποξηραμένου  καφέ.Σπάνια   προσβάλονται  οι  προνύμφες ,τα  λέπια    του  προσκολλημένου  γόνου  ελαφρά   προσκολλούνται  στο  κελί και   αποσπώνται   εύκολα .Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ,είναι   εύκολη με  την  ενίσχυση  του  μελισσιού και  τη  διακοπή  της  ωοτοκίας,κύρια  όμως   με  την   ΤΕΡΡΑΜΥΚΙΝΗ.

ΠΑΡΑΣΗΨΗΓΟΝΙΑ: Αιτία ο  βάκιλος  Παρα-Άλβεϋ:Προσβάλλει   80%  του  ασφράγιστου  γόνου και  το  20% του   σφραγισμένου. Και  παρουσιάζεται  σε  διάφορες  εποχές,με  ανώμαλη  στάση  του   προσβλημένου   ανοιχτού   γόνου μέσα  στα κελιά δυνατών και  αδύνατων  μελισσιών. Και  μεταδίδεται  γρήγορα  η  αργά  παρουσιάζοντας τρυπημένα    καλύμματα κελιών    στον  προσβλημένο   γόνο, με  ιξώδη   ιδιότητα ,αλλά  και  χωρίς  αυτήν την   ιδιότητα   παρουσιάζει οσμή   στον  ασφράγιστο  γόνο, όπως  η  ευρωπαϊκή   σηψηγονία,ενώ   το  χρώμα    του  ασφράγιστου  προσβλημένου γόνου   είναι   προς  το  ανοιχτό  καφέ  και  του   αλλοιωμένου προς  το  κόκκινο.Οι  νύμφες  του   σφραγισμένου γόνου έχουν  τη  γλώσσα  προτεταμμένη όπως   στην  αμερικάνικη  σηψιγονία  και   τα   αποξηραμένα    λέπια   αποκολούνται  είκολα..Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Όπως  και  στην στην  ευρωπαϊκή  σηψηγονία .

ΣΑΚΚΟΜΟΡΦΗ  ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ: Αιτία   διηθητός   ιός που  προσβάλλει  μόνο  το σφραγισμένο  γόνο και  παρουσιάζεται  την  άνοιξη.  Η  στάση  του  προσβλημένου   κλειστού  γόνου μέσα  στα  κελιά  είναι ομαλή,αλλά  προσβάλλονται  τα  αδύνατα  μελίσσια Και  είνα λίγο μεταδοτική.Παρουσιάζει  δε   τρυπημένα   η   τελείως αποσφραγισμένα   κελιά καλύμματα  του  προσβλημένου  γόνου και  δεν  παρουσιάζει  ιξώδη ιδιότητα .  οσμή  είναι  ανύπαρκτη,αλλά  το  χρώμα   αρχικά  κιτρινωπό,μετά    προς  το  καφέ ή  καφέ  και  τέλος  μαύρο. Και  η  νύμφη   αφαιρείται  εύκολα.Εξαφανίζεται  το  καλοκαίρι,χωρίς  προσπάθεια  του  μελισσοκόμου.-

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομία   του   αείμνηστου   ΝΙΚΟΝΑΪΔΗ    (Βραβευμένη,   στο  παρελθόν και τη  μεταφέραμε    να  μη  λείψει  από  τη  μελισσοκομική  γνώση ). 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:2/12/2016

 

Advertisements