ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ   ΧΩΡΙΣ  ΦΑΡΜΑΚΑ  

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση  τα  έχει  απαγορεύσει.   Στην  Ελλάδα   ο  ΕΟΦ με  αποφάσεις  του (40606  και και  40607/21-7- Ο4)  ανακάλεσε  τη χρήση  ΤΕΡΡΑΜΥΚΙΝΗΣ και  ΟΧΥVET επειδή δεν  έχουν κατατεθεί μελέτες  έγκρισης  μεγίστων  ορίων  καταλοίπων  στο  μέλι , για  τη  δραστική  ουσία των  φαρμάκων  αυτών (0ξυτετρακυκλίνης).

 Τα  προβλήματα υπολειμμάτων στο  μέλι  από  τη   χρήση  αντιβιοτικών έχουν  πρόσφατα  αναλυθεί διεξοδικά(Καραμπουρνιώτη 2004  και  θρασυβούλου 2005).  

Και  στη  συνέχεια   στο  άρθρο αυτό  αναφέρεται να   κατασταλεί  η Αμερικάνικη Σηψιγονία  με  κατάλληλους   χειρισμούς , για  το  λόγο  ότι  η  χρήση  αντιβιοτικών στα μελίσσια  είναι  επικίνδυνη  και αναποτελεσματική,αφού:

.Δεν   καραστρέφονται   τα  σπόρια  του   βακτηρίου και  τα  αντιβιοτικά  δεν  δρουν  κατά  των  σπορίων   που  προκαλούν  τη  σηψιγονία.

.Προκύπτει επαναμόλυνση,αφού  τα  σπόρια    συνεχίζουν  να  υπάρχουν  στο  μελίσσι.

.Πρέπει  να  αυξάνονται  συνεχώς οι  δόσεις   των αντιβιοτικών  που  χορηγούνται.

.Αυξάνεται    και  η  ανθεκτικότητα   του   παρασίτου  με  κίνδυνο    επαναμόλυνσης και   εξάπλωσής   του   σε  όλο  το  μελίσσοκομείο..

Έτσι προκύπτει  ανάγκη,   χωρίς   φάρμακα  ( Θρασυβούλου  2005) ,  να  μην  επιβαρύνεται  το  μέλι  με  κατάλοιπα φαρμάκων  και  να   μην  καλύπτονται τα  πρώτα  στάδια   της  ασθένειας αλλά  να  μειώνονται  οι  πιθανότητες  ξαναμόλυνσης    του   μελισσοκομείου.

 Α. Μέτρα  πρόληψης  της  ασθένειας,ώστε  να  μην  εξαπλωθεί    στο  μελισσοκομείο ,που  αυτά  βασίζονται στον  τρόπο   μετάδοσή του  βακτηρίου που  προκαλεί   την  Αμερικάνικη   Σηψιγονία και αυτά  τα  μέτρα  είναι:

1.Επιθεωρήσεις    συχνές και  προσεκτικές για  να   διαγνωστεί χωρίς    καθυστέρηση  η  ασθένεια πριν     μειωθεί   ο  πληθυσμός .Επιθεώρηση  λοπόν το  ελάχιστο  μία  φορά  το  μήνα,από  Μάρτιο  μέχρι  Οκτώβριο  για  τις   ελληνικές   συνθήκες και  εξετάζονται το  ελάχιστο    τρία  πλαίσια  με  γόνο,αλλά  σωστή  εξέταση ,που   γίνεται  με  τίναγμα  των  μελισσών  από   το πλαίσιο και   προσεκτική   οπτική  εξέταση όλης  της  έκτασης  του γόνου για  συμπτώματα  σηψιγονίας

2.Η   μεταφορά  των  πλαισίων  από   κυψέλη  σε  κυψέλη είναι  ο  κυριότερος  τρόπος  της  μετάδοσης  της  ασθένειας,που  συνήθως   γίνεται   για   την  εξισορρόπηση των  πληθυσμών ή  άλλους  μελισσοκομικούς    χειρισμούς (χωρίσματα,παραγωγή  παραφυάδων  ,λεηλασίες   ασθενών  μελισσιών από  δυνατά, μόλυνση των  μελισσοκομικών  εργαλείων  ξέστρου,μελιτοεξαγωγέα ,η  τροφοδοσία με  μέλι μολυσμένο με  βακτήριο, είναι  και αυτοί  τρόποι   μετάδοσης  της  ασθένειας, όχι  όμως  τόσο  μεταδοτικοί  όσο   οι  μετακινήσεις  πλαισίων.

3. Έγκαιρη  διάγνωση:Όταν   ο  μελισσοκόμος   υποψιαστεί κρούσμα   σηψιγονίας  καλεί  ειδικό  ή  στέλνει   δείγμα   σε  εργαστήριο που  ανιχνεύει  την  ασθένεια. και  η  έγκαιρη  διάγνωση είναι  καθοριστικής  σημασίας.

Β.Καταστροφή  και  αποστροφή  της   εξάπλωσης  της  ασθένειας:Παγκόσμια    οι  επιστήμονες αναζήτησαν  χειρισμούς κατά  της  Αμερικανικης  Σηψιγονίας και  το  2005 ένας  από  αυτούς ,  (Λίντστρομ), πρότεινε τα  επόμενα   μέτρα:

.Να  απομακρύνεται  από  το  μελισσοκομείο  το   προσβλημένο  μελίσσι πάνω  από   5  χιλιόμετρα,

.Ο πληθυσμός  να  τινάζεται σε  μία  νέα  κυψέλη   5  πλαισίων και  στα  πλαίσια  αυτά  να  έχουν  τοποθετηθεί τα   πρώτα   10 εκατοστά  του   φύλλου  σε  κάθε   κηρήθρα,που  θα  τα  χτίσουν  οι  μέλισσες  από   πάνω  μέχρι  κάτω και  έτσι  τα  πλαίσια    προσβλημένων κηρηθρών με  τις  γύρες το  μέλι   και  το  γόνο θα  καίονται και  η  κυψέλη  θα  απολυμαίνεται.

Μετά   2-3- μέρες ,αναμεταγγίζεται  ο  πληθυσμός σε  άλλη  κυψέλη,  που  έχει πλαίσια  με   άχτιστα  φύλλα  κηρηθρών.

Το μελίσσι  παραμένει   σε  αυτόν  τον απομονωμενο  από το  μελισσοκομείο  του   χώρο για  18 μήνες   και επιθεωρείται συστηματικά  για  εμφάνιση της  ασθένειας,που  αν  με  την πάροδο  αυτού  του   χρόνου  δεν  εμφανίσει συμπτώματα    αμερικάνικης   σηψιγονίας,θεωρείται  πλέον  υγιές.

Γ. Καταστροφή-κάψιμο του   μελισσιού .

Η  προηγούμενη  μέθοδος  είναι  χρονοβόρα και  απαιτεί έξοδα  και  μετακινήσεις που  τελικά  μπορεί  να  μην  έχει και  το  αναμενόμενο, αποτέλεσμα , παρότι ( κατά  το ν επινοητή  της)   το  αποτέλεσμα  είναι   100%.

Πρέπει  όμως  και  να  αναφέρουμε  ότι  σε   άλλες   ευρωπαϊκές   χώρες   η  καταστροφή    του  μολυσμένου  μελισσιού   είναι  υποχρεωτική,υπάρχει  έλεγχος,καταστρέφεται  με  κάψιμο  του μελίσσιού  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  στο  μελισσοκόμο  του.

Και  αυτό  γίνεται για  το  λόγο  ότι  η  κατοχή  του   ασθενικού  μελισσιού αποτελεί εστία  μόλυνσης για  τα  υπόλοιπα  μελισσοκομεία  της  περιοχής

Η μέθοδος  καταστροφής  του  μελισσιού ,εφαρμόζεται  με τα  επόμενα  μέτρα:

1.Κλείσιμο του  μελισσιού   αργά  το  βράδυ και  ελέγχονται  τυχόν   χαραμάδες΄

2.Καταβρέχεται  η  κυψέλη   με  μισό  λίτρο   πετρέλαιο και  περιμένουμε   12-20  λεπτά που  η  μυρουδιά   θα  έχει σκοτώσει  όλο τον πληθυσμό (και  προσοχή  ότι  το  πετρέλαιο  δεν  χρησιμοποιείται    για   καύσιμη  ύλη).

3.Την  επόμενη  μέρα ανοίγεται  λάκκος διαμέτρου  1 μέτρο  και   βάθους  30-40 εκατοστά  

4.Βάζουμε  2  πλαίσια  χωρίς  μέλι,  από  το  προσβλημένο  μελίσσι  σε   σχήμα  «Λ» και  από  κάτω  ανάβουμε   φωτιά με  μία   εφημερίδα που   θα  την  τροφοδοτούμε  με  πλαίσια ,χωρίς  άλλο  πετρέλαιο ,αφού  υπάρχει  κερί και   ξύλο καύσιμης   ύλης,μόνο  προσοχή  που  οι   φλόγες  κατά  πολύ  ξεπερνούν   το  ύψος  της  κυψέλης.

5.Επιβλέπουμε  τη   φωτιά    όσο  υπάρχει 1-2 ώρες  για  ασφάλεια και  όταν  σβύσει  την  καλύπτουμε  με  χώμα, για  να  μη  λεηλατηθούν  τυχόν   υπολείμματα  κηρηθρών με  προσβλημένο  μέλι.

Βέβαια   η πιο  πάνω  διαδικασία δεν  είναι  ευχάριστη στό  μελισσοκόμο , αλλά   μακαύρια,που  όμως   συνοδεύται με  ανακούφιση της   τελειωτικής  εξάλειψης της  ασθένειας  στο  υπόλοιπο  μελισσοκομείο και  από  τη  χρήση  αμφιβόλου  αξίας  σκευασμάτων που  επιβαρύνουν     και  το  μέλι.

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομική  Επθεώρηση Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2005 σελίδες  366-367 (με  αναφορά  σε   σε  άλλες   5 πηγές )

«Του ΣΠΥΡΟΥ ΣΚΑΡΕΑ:   Γεωπόνος-Εντομολόγος  m.S.c  Σύμβουλος Μελισσοκομίας,

Μελισσοκομική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ.τηλ:210-6220844»

Και   η  ιστοσελίδα  μας  ευχαριστεί   όλους για   αυτή  την  κατατοπιστική  πληροφόρηση.-

 

Advertisements