Στις 16-17 Φεβρουαρίου έγινε  ημερίδα  για  το   θέμα  αυτού  του  άρθρου ,στη Λάρισσα ,από  την  Ομοσπονδία  Μελισσοκομικών  Συλλόγων  Ελλάδος για την  ανησυχία   των  Μελισσοκόμων από   το  πρόβλημα  που   προκύπτει  από  τα    μεταλλαγμένα  καλλιεργειών και που προβλήθηκαν   βάσιμες  αντιρρήσεις   για  τις  καταστρεπτικές    συνέπειες  αυτών  των  καλλιεργειών,προβάλλοντας  τις   επόμενες   αντιρήσεις  του   κλαδου της  Μελισσοκομίας:

1.Τα  νεκτάρια   των  φυτών  είναι  αδένες  απομάκρυνσης  των  διαφόρων   ξενοβιότων  που  υπάρχουν  στα  φυτά και  από  αυτούς  τους  αδένες  απομακρύνονται  οι  διάφορες   ξένες  ουσίες και  τοξίνες , που  έχουν  ενσωματωθεί στα  γενετικά τροποποιημένα   φυτά ,αλλά   και  στα υβρίδιά  τους. Και  είναι  σίγουρο  ότι  από   το νέκταρ, αυτές  οι   τοξίνες   θα  μεταφερθούν στο  μέλι  και  μάλιστα   σε πολύ ψηλότερες  συγκεντρώσεις , που   ένα  τέτοιο αποτέλεσμα θα  είχε  με  τη σειρά   του ανεξέλεγκτες επιπτώσεις  πρωταρχικά  στην υγεία  του  καταναλωτή και    στη  συνέχεια  στην  καταστροφή  του  κλάδου , που  το  ίδιο  μπορούμε  να   ισχυριστούμε  και  για   τη  γύρη  που  συλλέγουν  οι  μέλισσες  και  που  επίσης   χρησιμοποιείται  στη  διατροφή  μας.

2.Ο καταναλωτής  πρέπει  να  είναι  ενήμερος  για   τα  προϊόντα  που  του  προσφέρονται  και να επιλέγει   ελεύθερα, αλλά  και τα  προϊόντα να  έχουν  προέλευση  από   διάφορες  εφαρμογές   της   βιοτεχνολογίας,με  ειδική  όμως   σήμανση ,αλλά     αυτό  δεν  είναι   και  απόλυτα  εφικτό   αφού  οι  μέλισσες    συλλέγουν  ανεξέλεγκτα   από  διάφορα  φυτά  και   κανείς  δεν  μπορεί  να  τις  εμποδίσει να   επισκεπτονται   και  τα   γενετικά  τροποποιημένα φυτά . Που για  αυτά   το  βάρος και   κάθε  ενοχή  είναι  ανθρώπινης  προέλευσης ,που  όμως   δεν  μπορεί  να  καταλογιστεί   στο  μελισσοκόμο , αλλά   στους   επινοητές   της   αλλοίωσης της   ασφάλειας  παραγωγής  προϊόντων κατανάλωσης.

3.Έτσι  η  διαρκής  παρουσία  ζιζανιοκτόνων  και  εντομοκτόνων σε   γενετικά   τροποποιημένα   φυτά  και   η  ανεξέλεγκτη    διασπορά  τους  στο  οικοσύστημα θα  μειώσει  δραστικά  και  και  την  ποικιλομορφία στη   φύση και  την  τροφή  των  ωφέλιμων  εντομοκτόνων.

4.Η  κοινωνία  των  μελισσών είναι  κοινωνία  οσμών,και ποδείκτηκε  ότι  γενετικά  τροποποιημένα φυτά  έχουν   και  τροποποιημένη  οσμή ,που  αυτή  επηρεάζει  τη  συμπεριφορά   τους στη συλλογή τροφών,  αλλά  και  μέσα  στην  κυψέλη με  ξαφνική  αλλαγή της  οσμής του , που  μπορεί  να  προκαλέσει  θανάτωση  της    βασίλισσας,διακοπή  της  ωοτοκίας  και  της  εκτροφής  γόνου,επιθετικότητα,διαμάχη   στις  ίδιες  τις  μέλισσες  και  άλλες   ανεξέλεγκτες  καταστάσεις.

 Yπάρχουν όμως  ερευνητικά  προγράμματα με  αποτελέσματα  που  διαπιστώνουν επιπτώσεις  των     γενετικά  τροποποιημένων   φυτών  ελαιοκράμβης  στις  μέλισσες:Ότι επηρεάζουν  τα  φυσικοχημικά    χαρακτηριστικά  νέκταρος  και   γύρης,τη   συμπεριφορά   των  μελισσών και  την  αύξηση  της  θνησιμότητάς  τους.

6.Αλλά    αλλαγές  παρατηρούνται  και  στα  φυσικοχημικά   χαρακτηριστικά   του  μελιού με  αποκλίσεις από  τα  πρότυπα  και  τις  ταυτοποιημένες εικόνες  που  έχουμε  για  κάθε  κατηγορία  μελιού, διακριτά.

Επομένως  συντρέχει  η  ανάγκη ,στις   αιτήσεις  που  υποβάλλονται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε  για  τη  δοκιμαστική   χρησιμοποίηση γενετικά  τροποποιημένων   φυτών,να   υπάρχει υποχρέωση του  αιτούντος, υποβολής   επαρκών   τεκμηρίων για  τις  επιπτώσεις  της  προτεινόμενης   καλλιέργειας στις  μέλισσες  και   τα  προϊόντα  τους , με  τις   επόμενες  πληροφορίες:

α) Συγκέντρωση  τοξικών  ουσιών(δραστική ουσία  ζιζανιοκτόνων  και  εντομοκτόνων,τοξινών του  Βt και άλλα) στο  νέκταρ  και  το  μέλι.

β) Επιπτώσεις   στο  γόνο,τον  πληθυσμό   και  την παραγωγικότητα των  μελισσών.

γ)Συγκριτικές  αναλύσεις στα   φυσικοχημικά   χαρακτηριστικά   των προϊόντων  της  μέλισσας (μέλι γύρη ,βασιλικός  πολτός,κερί) που  προέρχονται  από   γενετικά  τροποποιημένα   φυτά με   εκείνα  που  προέρχονται  από  τα  συμβατικά

δ) Επιπτώσεις  στη  συμπεριφορά  των  μελισσών και  των  άλλων  ωφέλιμων  εντόμων.  Αλλά     στο   φάκελλο  που  κατατίθεται για  έγκριση πρέπει  να  αναφέρονται  οι  επιπτώσεις  στις  μέλισσες  και  τα  προϊόντα  τους και  να  εξετάζεται  από  ειδικούς   του  κλάδου  της  μελισσοκομίας.

Τέλος  διατυπώνεται  επιφύλαξη για  κάθε νομικό  δικαίωμα από  δυσμενείς  επιπτώσεις  που  θα  προκύψουν στις  μέλισσες  και  τα  προϊόντα  της   κυψέλης.

ΠΗΓΗ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΉ  ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ  Μαρτίου    1999 σελ.140  

Advertisements