Οι  Μέλισσες  είναι  το εργαλείο της   ζωής  πάνω  στη  Γη  μας,  αυτό  είναι   αναντιρρητη αλήθεια και    δεν  χρειάζεται  να   την  αναλύσουμε. Απλά   να  μην  το  ξεχνάμε και  αν   δεν  το καταλαβαίνουμε   να   ζητήσουμε  την  εξήγηση  αυτής   της  πληροφόρησης ,ότι  είναι  ο  επικονιαστής    της  κάρπωσης   του   φυτικού  κόσμου , που   συντηρεί  γενικά   τη  ζωή  που   γνωρίζουμε,και  σε  αυτή  την  προσφορά στηριζόμαστε .

Όμως  μία  οποιαδήποτε   εμπειρική   μελισσοκομική  γνώση  που  αποκτήθηκε δεν  μπορεί  να  καλύψει  τις   μελισσοκομικές  ανάγκες    για   την  άσκηση   της   σωστής  μελισσοκομίας ,για  το  λόγο  ότι    δεν  γίνεται  μελέτη   των  αναγκών  του  μελισσοκομείου,αλλά   και  οι   μελετημένοι  μελισσοκόμοι δεν  μπορούν  η  δεν  θέλουν  να  κάνουν   το  μελισσοδάσκαλο  και  να   έρχονται  σε  αντιπαράθεση    με  τους  προβαλλόμενους  «ξερόλλες».Ενώ  άλλοι  σπουδαίοι  μελισσοκόμοι γίνονται   και   κρυφοί   του   ανταγωνισμού   συμφερόντων,

Αλλά   αυτά  τα  μειονεκτήματα   μπορούν  να   περιοριστούν  με  τη  συναδελφική    και  σωστή  συνεργασία    για   το   καλό  της οργανωμένης   μελισσοκομίας  τους και  της συνεργασίας   τους   στις  μεταφορές   σε   βοσκές     όρεινών τοποθεσιών  που  είναι  απαραίτητη  η  αλληλοβοήθεια  της  ανάγκης.

Η μελέτη όμως   της  μελισσοκομίας    ,όπως και  κάθε  ανθρώπινης   γνώσης επιλέγει     τα    παλαιά   και  άφθαρτα , αλλά   θα  χρειαστεί  και   τη  νέα   πρόοδο  την  εκσυγχρονισμένη,που  αυτή  η  σκέψη  ώθησε  την   ιστοσελίδα  μας    να   προστατέψει  τα   παλιά   και  χρησιμα εις   τον  αιώνα   τον άπαντα   με   τη  μεταφορά τους  στο  παγκόσμιο  διαδίκυο  να  μη  χαθούν  τα   βιβλία  τους    στην  ανακύκλωση   της  χαρτόμαζας των   βιβλίων   που  ο   εκσυγχρονισμός  θεωρείται   και  πρόοδος  ανανέωσης,  χειρότερων όμως βιβλίων.

Έτσι  λοιπόν  προτείνουμε  για  μελέτη   της   μελισσοκομίας   το   υπέροχο  σύγγραμμα   του   αξιότιμου Καθηγητή    ΑΝΔΡΕΑ   ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ  ,που  μπορεί  να  σας  αποσταλεί   ταχυδρομικά με  αντικαταβολή (το  συνολικό   κόστος   μου ήταν  30 ευρώ) και  αυτό  μπορεί να   γίνει   με  τηλεφώνημα,,στη   Μελισσοκομική  Επιθεώρηση :    23920 91575 , κυρία   ΕΙΡΉΝΗ   ή  ΦΊΛΙΠΠΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ : ΝΑ  ΈΧΕΤΕ   ΤΑΥΤΌΗΤΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ .- 

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ   ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΜΑΣ

 

 

Advertisements