`(Παλαιές   ενδιαφέρουσες  Μελισσοκομικές   αναρτήσεις  για   να  ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, έτσι  για την αξία τους. Και 3 νέες με πλουσιότερη σύγχρονη χρήσιμη μελισσοκομική   ενημέρωση, για  τον κλάδο μας,  που   ήταν   και που  είναι , ώστε  να    προβλέψουμε   και  τη  συνέχειά     της  πορείας   του,  αλλά   με   βάσιμες   εκτιμήσεις  των    γενικότερα   ειδικών    του   θέματος

 1.Δυνατά  μελίσσια:

α Δυνατά  μελίσσια    με  βασίλισσα  δυο  ή περισσοτέρων ετών με  καλές   αποδόσεις τα   δύο προηγούμενα χρόνια και  καλή συμπεριφορά  στις ασθένειες, θα  χρησιμοποιηθούν  για την εκτροφή  βασιλισσών   άσχετα  με   τον  τρόπο παραγωγής  τους.

*Οι μελισσοκόμοι  που γνωρίζουν βασιλοτροφία θα χρησιμοποιήσουν τις προνύμφες από αυτά   τα μελίσσια, για να μπολιάσουν τα βασιλικά κελιά.

*Αυτοί που   δεν  γνωρίζουν    βασιλοτροφία, θα  τα  τροφοδοτήσουν  εντατικά, θα   αυξήσουν τη   γονοφωλιά  και  θα   δώσουν  τη  δυνατότητα  στα  μελίσσια να  επεκτείνουν   το  γόνο  τους  το   δυνατό  περισσότερο..Στα  τέλη  του  Μάρτη   η   του  Απρίλη θα   ορφανέψουν  τα  πιο  δυνατά    μελίσσια  ή  θα  εφαρμόσουν  τη  μέθοδο  Ντεμαρί  (υπάρχει  ανάρτηση βλέπε  28/4/2015)  για  την  παραγωγή βασιλικών  κελιών,

β Δυνατά μελίσσια  με  νέες  βασίλισσες:Τα  μελίσσια  αυτά  θα  αξιοποιηθούν  για    παραγωγή  πληθυσμού , που αυτόν  θα  τον  χρειαστούν για   την   ενίσχυση   των νέων μέτριων μελισσιών, μεταφέροντας  πλαίσια  με  σφραγισμένο   γόνο ή  για  αναπαραγωγή  με   σχηματισμό   παραφυάδων.Αλλά   όταν  αφαιρεθεί   πληθυσμός   από  μελίσσια   πρέπει  αυτά  να  έχουν   δυναμικότητα, πάνω   από 7 πλαίσια, που έτσι και σε σύντομο διάστημα  επανέρχονται.

2. Μέτρια   μελίσσια:

Αυτά, όπως προαναφέρθηκε τροφοδοτούνται  με  γόνο και    μετά   την  ενίσχυσή που θα παρουσιάσουν τα τροφοδοτούμε και  τα χρησιμοποιούμε  για   παραγωγή  πληθυσμού. Όσα  όμως  μένουν καθυστερημένα τα   διαλύουμε   και   χρησιμοποιούμε  τον  πληθυσμό τους  για  παραγωγή  παραφυάδων.

3.Αδύνατα  μελίσσια :

Συνήθως είναι τα μειονεκτικά κάθε αιτιολογίας, γηρασμένα, αρενοτόκα, κακής  ποιότητας βασίλισσας, ορφανά ή  και   αδύνατα από υποκλινική νοζεμίαση που δεν συνέρχονται παρά  την   τροφοδότηση και αυτά διαλύονται και χρησιμοποιούνται για παραφυάδες με   συνένωση.

Και αν προκύψει   χρονιά    δύσκολη  για  τη μελισσοκομία που   χάνονται  πληθυσμοί από  δυσμενείς   καιρικές  συνθήκες,κάποια   από   αυτά   που    έχουν  καλή  βασίλισσα πρέπει  να  τα   κρατήσουμε προστατευτικά με  έλεγχο  και   τροφοδοσία.,όσα  έχουν  συμπαγή   γόνο  και   δείχνουν  τάση ανάπτυξης.Δηλαδή  αυτά  τα   ενισχύουμε  με  νεοεκκολαπτόμενες  μέλισσες, να δυναμώσουν  αρκετά και  στη  συνέχεια  με  σφραγισμένο γόνο, ενώ τα υπόλοιπα τα διαλύουμε με συνένωσή τους για να  σχηματίσουμε παραφυάδες.

Τροφοδοσία: Ξεχνώντας   τις    περασμένες αποτυχίες και   απώλειες,η  σημαντικότερη   ενέργεια   του  μελισσοκόμου για   το  Μάρτη είναι   η  τροφοδοσία των  μελισσιών για  να   αναπτυχθούν  πρώϊμα, να   χωρίσει  και  να   τρυγήσει.Όμως  στις  περισσότερες  περιοχές της  Ελλάδας  η   νεκταροέκκριση    για  να  θρέψει   γόνο  το  μελίσσι   χρησιμοποιεί   το μέλι και  τη γύρη   που  έχει    στην  αποθήκη  του, αλλά έχει και την σοφία να μην εξαντλεί αυτά   τα  αποθέματα.  Και  όταν  οι  τροφές     των  συλλεκτριών   είναι ανεπαρκείς και   οι αποθηκευμένες   λίγες, τότε  οι   εργάτριες   περιορίζουν   την  τροφοδότηση της βασίλισσας μειώνοντας   ανάλογα   το   ρυθμό   της   ωοτοκίας της  έτσι  που η τροφοδότηση απομακρύνει αυτούς  τους    φόβους  από  το  μελίσσι.,οπότε εκτρέφει  γόνο με   εντονότερους    ρυθμούς, μόνο  που   η   θερμοκρασία   το   βράδυ  μειώνεται  και η   ζεστή  τροφοδοσία το βράδυ διευκολύνει την ανάπτυξη του γόνου στο μελίσσι.


Καθαρή γονοφωλιά:

Πέρα   όμως    από  την  τροφοδοσία   του  μελισσιού  είναι   απαραίτητη   και  η   ετοιμασμένη  και καθαρή γονοφωλιά, που η βασίλισσα θα εναποθέσει την αυγογέννα της και αυτό είναι πολύ σημαντικό,απαιτεί   ιδιαιτερότητα  καθαριότητα  και  καμία σχέση δεν έχει  με  τα   κελιά   που τοποθετείται   το  μέλι  και   η  γύρη   που  είναι    αποθήκες  ξεχωριστές  για  να εφοδιάζονται   οι  μέλισσες   τις  τροφές  για   του  γόνου

Η  καθαρή  γονοφωλιά  που   μας   προτείνει   αυτή   η  σπουδαία   ανάρτηση  του   2001  πρέπει  να   συνδυαστεί  με προσεκτική   μελέτη    της    ανάρτησή   11/2/2017 Μέλι από  καθαρές   κηρήθρες  και   με  τη  12/12/2012  Η ζάχαρη  είναι   τοξική    για   τις   μέλισσες, αλλά  και   την  18/2/2017 Βελτίωση   της    υγείας   με   τη  μελισσοκομία  μας.

Παρακαλούμε λοιπόν να  συγκριθούν οι προαναφερθείσες   μελισσοκομικές   ενημερώσεις , που αγνά και  επαινετά πρόσφερε το 2001 η  Μελισσοκομική  Επιθεώρηση Μαρτίου-Απριλίου 2002 σελίδα 95  με αυτες   που  θα   παραθέσει   η  νέα   αμέσως    ερχόμενη     Μελισσοκομικων  Χειρισμών  Μαρτίου  Απριλίου του    2017.-

.

Advertisements