( Συμπλήρωσης διαφοροποιήσεων ή ελλείψεων στο ερχόμενο 2017)
Περιληπτικά να επιλέξουμε και άλλες νεότερες πηγές ενημέρωσης, όπως η συμβουλή του κυρίου Θρασυβούλου,καθηγητή:

Οι μελισσοκόμοι να επιδιώξουν μία παραγωγική εξέλιξη και να μην είναι απλά κάτοχοι μελισσιών χωρίς μελισσοκομική γνώση Αλλά και ικανοί μελισσοκόμοι με επαρκείς γνώσεις και ενέργειες παραγωγής εισοδήματος, που το υπενθυμίζει η ανάρτησή μας και πρέπει να επιδιωχθεί, για να καλύπτονται τα έξοδα της μελισσοκομίας και να προκύπτει περίσσευμα εισοδήματος.
Το δεύτερο αναγκαίο είναι η τήρηση καρτέλας για κάθε μελίσσι και τετραδίου σημειώσεων για να προκύπτει η κατάσταση της καλής εξέλιξης ή της χρήσιμης παρέμβασης, στην ανάγκη του κάθε μελισσιού).

Μπαίνοντας όμως στη ουσία του θέματος πρέπει να προηγηθούν τα επόμενα :

α) Ισοδύναμη ανάπτυξη των μελισσιών για την πραγματοποίηση της αναμενόμενης παραγωγής μελιού από τα μελίσσια και αύξηση της βοήθειας ανάπτυξης αυτών που καθυστερούν ώστε να προκύψει ισοδυναμία κατά το δυνατό στο μελισσοκομείο.

β) Η υπέρβαση της ανάπτυξης να ισοδιανέμεται σε αυτά που υστερούν, για να προκύπτει ισοδυναμία, που δεν διευκολύνει την πρόκληση αφεσμών για πολλαπλασιασμό των μελισσιών (που είναι ο φυσικός τρόπος πολλαπλασιασμού τους. Απώλεια όμως δυναμικού και εισοδήματος για το διαχειριστή του μελισσοκομείου, που είναι ο μελισσοκόμος τους.

Επομένως ο διαχειριστής του μελισσοκομείου του, για να αποφύγει τις απώλειες μελισσοκομικού δυναμικού από υπερπληθυσμό κάποιων μελισσιών μεταφέρει πλαίσια από τα δυνατά στα αδύνατα και μπαίνει σε μία συνεχόμενη διαδικασία δημιουργίας ισοδυνάμων μελισσιών συγκράτησής τους και αποφυγής ζημιογόνων αφεσμών.

Πρέπει όμως να αναφέρουμε και το ισοδύναμο δυναμικό των μελισσιών μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά πλαισίων μελισσιών με γόνους από τα δυνατά και επικίνδυνα για σμηνουργία, στα αδύνατα, ώστε να γίνονται ισοδύναμα και να ελέγχονται οι αφεσμοί από υπερανάπτυξη και έλλειψη χώρου της κυψέλης.
Τα μελίσσια όμως στην ανάπτυξή τους εμποδίζονται και καταστρέφονται από το γνωστό παράσιτο, το άκαρι – βαρρόα, που αυτό δεν θα το αναπτύξουμε, για το λόγο ότι από αρκετά χρόνια πριν υπάρχει απλή λύση, με εφαρμογή των αναρτήσεών μας 12/12/2012 και 18/9/2015 που είναι αποτελεσματικές για την προστασία των μελισσιών από τα βαρρόα.

Η αναφορά αυτή σαν εισαγωγή παρατέθηκε για να καλύψει κάποια αναγκαία προπληροφόρηση, συμπλήρωσης ή ελάφρυνσης της αναμενόμενης νέας ανάρτησης Μαρτίου-Απριλίου 2017.
Και ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Θρασυβούλου για την ενημέρωσή του, του 2001.

Advertisements