Αυτή  η    ανάρτηση   προωθείται  από   την  ανεργία  που   προκλήθηκε   από    τους   υπεύθυνους    αυτής   της   κατάστασης .Και οδηγεί  στην  ελπίδα   μίας    διαφορετικής    δραστηριότητας ,από   τοπικές  ή   παγκόσμιες    διεκδικήσεις και   αντιπαραθέσεις, που   συνδυάζονται   με   απογοήτευση. Και    πρέπει   να   την    αποφεύγουμε για  να  μένει  ακέραιο   το  βάρος   της    ευθύνης  λογοδοσίας   και  τιμωρίας   τους.

Οι   ευθύνες καταγράφονται και   συντηρούνται για   τους  καταλογισμούς, στο   χρόνο   που   προκύπτουν,όπως    ιστορικά  έχει  συμβεί.

Θυμίζουμε   λοιπόν   τη  Φύση με   την    προθυμία   της    προσφοράς στη ζωή μας ,που  σαν  μητέρα   μας ,  ζει και   εργαλείο της κύριο   είναι  η  μέλισσα . Η  ΣΟΦΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΓΑΠΗ  τη  δημιούργησε .  Για   τη   δική μας   ζωή ,με   δύναμη   να   δουλεύει   τόσο παραγωγικά ,που  πρέπει   να   την    καθιερώσουμε   σαν   προστασία    της   ζωής  μας.  Και   να   την  πλησιάσουμε   για συνεργασία .  Που  μόνο    με   εμάς  μπορεί   να  συμπράξει ,όταν   την  προστατεύουμε  από  τους   κινδύνους   της.

Το   πλησίασμά της   και   η  συνεργασία   είναι απλή  θέληση  να   υπάρχει   και  δάσκαλοι  μελισσοκομίας  προσφέρονται   χωρίς   κόστος,ενημερωμένοι  και  ενεργοί  μελισσοκόμοι,  δωρεάν μαθήματα   και   διαθέσιμα  στο   διαδίκτυο χωρίς   κόστος  , όλη  η  ύλη  της  μελισσοκομίας  με   προσφορά    πληροφόρησης 752, 945  άρθρων  (εργασίας     κοντά   πενταετίας   αγάπης για   τη  Μελισσοκομία  μας . Είναι ελεύθερη  προσφοράς    μελέτης   της  Μελισσοομίας.

(Αλλά     με   εξέταση   στο    Λαϊκό Νοσοκομείο , μήπως  υπάρχει στην περίπτωσή  σας αλλεργία   στο  κέντρισμα της  μέλισσας,που  τότε  δεν  πρέπει   να   ασχοληθείτε..

Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ  ΜΑς   ΕΊΝΑΙ : tomelissi.wordpress.com . (  t .  voliotis) 

(Για  να    βοηθήσει    αυτή   την   πρτοσπάθεια).-

Advertisements