ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ:

Η  άνοια   αυτής  της  μορφής είναι  προοδευτική  γνωστική  εξασθένηση    και  παρουσιάζεται   στο 20%  όλων   των  μορφών  άνοιας,που  η  συχνότηά της έχει  αυξηθεί   λόγω   γήρανσης  του  πληθυσμού,ασκόντας    πλέον  μεγαλύτερη πίεση  από    κοινωνική  και  οικονομική  αποψη της αντιμτώπισή της.

‘Ομως , ο  παθολογικός  μηχανισμός  της   αγγειακής  άνοιας είναι  σαφής και  οι  ερευνητές   επέλεξαν να διερευνήσουν την επίδραση  του δηλητηρίου  της  μέλισσας σε  πειραματόζωα που  υπεστησαν  διμερή  κοινή  απόφραξη   της   καρωτίδας, με  τεχνική  που  παράγει παρόμοια  με   την αγγειακή   άμυνα συμπτώματα.Συγκεκριμένα  ερευνήθηκνε  αν  το δηλητήριο   της  μέλισσας βελτιώνει  τη  γνωστική λειτουργία και  μειώνει   τη  φλεγμωνή των  νεύρων στον   υπόκμπ0, που  είναι   μία  εγκεφαλική  δομή  και  συμμετέχει στη  μεταφορά  πληροφοριών, από  τη   βραχυπρόθεσμη μνήμη στη  μακροπρόθεσμη για  την  πλοήγηση  στο  χώρο.

Όμως  εφαρμογές   έγιναν  και σε    ζωικούς οργανισμούς  που  παρουσίασαν   βελτιωμένη  γνωστική   λειτουργία και  μειωμένη έκφραση των  νευροφλογμονωνδών  πρωτεϊνών  στον  ιππόκαμπο..

Οι  ερευνητές   καταλήγουν,,ότι το  δηλητήριο  της  μέλισσας ασκεί νευροπροστατευτική επίδραση και  μειώνει  τη φλεγμονή   των  νεύρων σε  πειραματόζωα.

ΠΞΓΗ¨: Μελισσοκομικό  Βήμα   της  Ο.Μ.Σ.Ε .τεύχος 84  σελ. 54

Advertisements