Από  κούραση της   πεντάχρονης παρουσίασης μελισσοκομικών   αναρτήσεων    διευκόλυνσης  κατάλληλων   χειρισμών, σαν  προσφορά  από  αγάπη   για   τη  μελισσοκομία και  μόνο , σκεφθήκαμε  και   τη δυσκολία ανεύρεσης   των  άρθρων   που  είναι    επείγουσα   ανάγκη   να  μελετηθούν  για   την  αντιμετώπιση    μελισσοκομικών   προβλημάτων  που  προκύπτουν.

Αλά   δεν μπορέσαμε     να   επικοινωνήσουμε  με   τους  εκδότες   για  άμεσες   εφαρμογές αναγκαίων   μελισσοκομικών   χειρισμών  βασιζόμενους    αρχικά   σε   ειδικό  εύκολο  σύγγραμμα που    θα   μελετάται  κατά   περίπτωση     διαθέσιμου   χρόνου   στο   σπίτι ,  και    να  αποκτιέται  εμπειρία.Αλλά   να   το  έχετε και   στο  μελισσοκομείο ,   για   επί   τόπου   συμβουλή  και  ενέργεια  σε   κάθε   μελισσοκομικό   πρόγραμμα ,ή  πρόβλημα,  που και  αυτό  είναι  εφικτό.

Δηλαδή   μιλάμε     για  εργαλείο   άμεσης βοήθειας , που   σας  το  προτείνουμε . Και  όχι    μελέτη   που   ξεχνιέται,  αλλά     ένα  νέο   οδηγό  άμεσης  επί   τόπου   συμβουλής , σε    επιτόπια  μελισσοκομική   ανάγκη.  Αλλά  να  προμελετηθεί  καλά   Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ    για   να     κάνετε   σύντομα   τον   εντοπισμό  της  αντιμετώπισης   του  προβλήματος  που  προέκυψε.Και  όχι  να     το  μελετήσετε   και    να   είναι   ξεχασμένο.Να  το  τρέξετε   καλά     και  να   έχετε   προσημασμένη   τη    σελίδα   της   βοήθειας,(όπως     ας   πούμε    και   στην  οδήγηση   ενός    αυτοκινήτου ,  που  στο  κάθε   πρόβλημα   αντιδράτε   κατάλληλα  για  αποφυγή  της   ζημιάς).

 Με μελισσοκομικές   φωτογραφίες    σαν   να   εργαζεστε     στο   μελισσοκομείο.

Το   βοήθημα  αυτό  είναι  : Το   σύγγραμμα   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ   ΑΝΔΡΕΑ    ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ,ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ :   » Προβλήματα  ,Αιτίες  και  Λύσεις» έκδοσης 2015  ,σελίδες  330,γλώσσα   απλοποιημένη-πρακτικής μελισσοκομικής.

Αποστέλνεται   ταχυδρομικά   ,παραλαμβάνεται   από  το   ταχυδρομείο σας  (με υπόδειξη  της   αστυνομικής   ταυτότητάς  σας    και   καταβολή   στο  ταχυδρομείο της   αξίας   του,  που  μαζί  με   τα  ταχυδρομικά   είναι     28  ευρώ.(Αποστέλνεται  και  στο  εξωτερικό ,δεν   γνωρίζουμε   τιμή,αλλά  μάλλον     θα   είναι    ασήμαντης   διαφοράς).-

Παραγγελία τηλεφωνική    στο   23920 91575 Ειρήνη  ή  Φίλιππας  Θεσσαλονίκη