Η  Προσπάθειά μας  για   τη  μετάδοση μελισσοκομικής   γνώσης ,  ήταν    υπερβολικά  έντονη  και ευχαριστούμε   για    το  αφάνταστο ενδιαφέρον ,αφού   είναι   η  βάση   της   ζωής   μας ,και  επαληθεύτηκε  αυτό από  τη  μελέτη  των μέχρι σήμερα   767.113 επισκεψεών  σας  στη  μελισσοκομική    ιστοσελίδα  μας . Και   πρέπει    να  έχει  αποκομιστεί   σοβαρή   ,χρήσιμη   ενημέρωση.

Το   ευχάριστο   δε   είναι ,  ότι  και   από  πηγές   στις   οποίες    βασίσαμε  αυτή   η  προσπάθεια   δεν   εκδηλώθηκε  παράπονο  μείωσης   πώλησης  μελισσοκομικών   εκδόσεων ,ενώ   με  κόπο  βέβαια    βασιστήκαμε  σε   αυτές   (  όμως ζημιογόνα   για   τις   εκδόσεις ) ,αλλά    μπορεί  και να  θεωρήθηκε  η  προσπάθειά    ωφέλιμη,από    αγάπη  για   τη  μελισσοκομία ή  ενασχόληση  χωρίς   κόστος αποδοχής    προσφοράς   από  το  μελετητή και   τη  μετάδοσή  της .

Δεν  είχαμε   την   ελάχιστη  παρατήρηση και   το   παραθέτουμε    σαν  έπαινο    για τους   εκδότες     και  διαθέτες    μελισσοκομικών    εκδόσεων ..

Όμως  μετά  από  όλες   αυτές    τις    αναστολές για  την  προσπάθειά μας,προκύπτει    και   από    κόπο  μειωμένη   αντοχή   της   συνέχισής   της  ,που  όμως   την    αποδυναμώνει   η    συναισθηματική   πίεση   της    συνέχισης .

Και  έτσι  προκύπτει     από  μόνη της  η  σκέψη ,να  μην   εγκαταληφθεί   η  προσπάθεια   που   έγινε για  6    περίπου χρόνια  ,για   το   λόγο   ότι   δεν   έχει  καλυφθεί    η  μελισσοκομική   ενημέρωση,από τις  πηγές της    και   πρέπει να  μην   εγκαταληφθεί    η   δικήμας  προσπάθεια   , που  τόσο  εκτιμήθηκε .  Όμως   συνδέεται   και  με πλεονασμό   ενημέρωσης  ή  έλλειψη  βαθμού  ενδιαφέροντος  ,που  όλα  αυτά  τα  πιθανά  και   άγνωστα   συμπυκνώνουν  τη σκέψη  συνολικής    ενδιάμεσης λύσης,  που   αυτή  μπορεί  να   είναι:ΟΧΙ  Η   ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ   ΤΗΣ   ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ,ΑΛΛΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  ΣΕ  ΑΥΤΑ , ΜΕ   ΒΑΣΗ   ΤΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   ΚΑΙ   ΕΓΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ,με  τους  επόμενους  περιορισμούς  ή  όρους:

1.-Ακατανόητες και   δημοσιευμένες  στην  ιστοσελίδα μας ,  δεν προωθούνται

2.-Δυσνόητες  επεξηγούνται,εσφαλμένες    διορθώνονται

3.-Βάσιμες  και  ακάλυπτες   μελετούνται   για  ενημέρωση

4.-Μεγάλου  περιεχομένου  και  πολλαπλών   λύσεων   ,παράθεση  και  παραπομπή   στις   πηγές 

5.-Νέες  ενημερώσεις,παραπομπή  στις  πηγές,σύντομες  οι   νέες  δημοσιεύσεις

6.-Παλιές – χρήσιμες   ενημερώσεις ,ανέβασμα   στο  διαδικτυο να   μη  χαθούν  στην  πολτοποίηση,αφού   δεν   υπάρχουν    σε  κυκλοφορία.  ΑΛΛΑ :      ΑΡΚΕΤΈς   ΑΠΌ   ΑΥΤΈς    ΈΧΟΥΜΕ   ΉΔΗ  ΑΝΕΒΆΣΕΙ     ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΎ  ΥΛΙΚΌ   ΑΚΌΜΗ  ΓΙΑ   ΑΝΈΒΑΣΜΑ  ,ΠΟΥ  ΠΡΈΠΕΙ  ΝΑ   ΑΝΑΖΗΤΟΎΝΤΑΙ  ΑΠΌ     ΤΟ   ΤΈΛΟΣ   ΤΩΝ    ΑΝΑΡΤΉΣΕΏΝ  ΜΑΣ ,ΑΦΟΎ   ΑΥΤΉ  Η  ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ   ΕΊΝΑΙ  Η  ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ   ΚΑΙ     ΑΝΝΑΦΕΡΕΤΑΙ    ΣΕ    ΕΚΤΕΝΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΜ    ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ   ΘΕΜΆΤΩΝ .- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements