Η  Προσπάθειά μας  για   τη  μετάδοση μελισσοκομικής   γνώσης ,  ήταν    υπερβολικά  έντονη  και ευχαριστούμε   για    το  αφάνταστο ενδιαφέρον ,αφού   είναι   η  βάση   της   ζωής   μας ,και  επαληθεύτηκε  αυτό από  τη  μελέτη  των μέχρι σήμερα   767.113 επισκεψεών  σας  στη  μελισσοκομική    ιστοσελίδα  μας . Και   πρέπει    να  έχει  αποκομιστεί   σοβαρή   ,χρήσιμη  μελισσοκομική  ενημέρωση.

Το   ευχάριστο   δε ,  είναι   ότι  και   από  πηγές   στις   οποίες    βασίσαμε  αυτή   η  προσπάθεια   δεν   εκδηλώθηκε  παράπονο  μείωσης   πώλησης  μελισσοκομικών   εκδόσεων ,ενώ   με  κόπο  βέβαια    βασιστήκαμε  σε   αυτές   (  όμως ζημιογόνα   για   τις   εκδόσεις ) ,αλλά    μπορεί  και να  θεωρήθηκε  η  προσπάθειά    ωφέλιμη,από    αγάπη  για   τη  μελισσοκομία ή  ενασχόληση  χωρίς   κόστος αποδοχής    προσφοράς   από  το  μελετητή για   τη  μετάδοσή  της .

Δεν  είχαμε   την   ελάχιστη  παρατήρηση και   το   παραθέτουμε    σαν  έπαινο    για τους   εκδότες     και  διαθέτες    μελισσοκομικών    εκδόσεων ..

Όμως  μετά  από  όλες   αυτές    τις    αναστολές για  την  προσπάθειά μας,προκύπτει    και   από    κόπο  μειωμένη   αντοχή   της   συνέχισής   της  ,που  όμως   την    αποδυναμώνει   η    συναισθηματική   πίεση   της    συνέχισης .

Και  έτσι  προκύπτει     από  μόνη της  η  σκέψη :Να  μην   εγκαταληφθεί   η  προσπάθεια   που   έγινε για  6    περίπου χρόνια  ,για   το   λόγο   ότι   δεν   έχει  καλυφθεί    η  μελισσοκομική   ενημέρωση,από  πηγές της    και   πρέπει να  μην εγκαταληφθεί   δικήμας  προσπάθεια   , που  τόσο  εκτιμήθηκε  (αλά   συνδέεται   και  με πλεονασμό   ενημέρωσης  ή  έλλειψη  βαθμού  ενδιαφέροντος):  Που  όλα  αυτά τα  πιθανά  και   άγνωστα ,  συμπυκνώνουν  τη σκέψη  συνολικής    ενδιάμεσης λύσης,  που   αυτή  μπορεί  να   είναι:ΟΧΙ  Η   ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ   ΤΗΣ   ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ,ΑΛΛΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  για   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΑΥΤΑ , ΜΕ   ΒΑΣΗ   ΤΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   ΚΑΙ   ΕΓΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ,με  τους  επόμενους  περιορισμούς  ή  όρους:

1.-Ακατανόητες και   δημοσιευμένες  στην  ιστοσελίδα μας ,  δεν προωθούνται

2.-Δυσνόητες  επεξηγούνται,εσφαλμένες    διορθώνονται

3.-Βάσιμες  και  ακάλυπτες   μελετούνται   για  ενημέρωση

4.-Μεγάλου  περιεχομένου  και  πολλαπλών   λύσεων   ,παράθεση  και  παραπομπή   στις   πηγές 

5.-Νέες  ενημερώσεις,παραπομπή  στις  πηγές,σύντομες  οι   νέες  δημοσιεύσεις

6.-Παλιές – χρήσιμες   ενημερώσεις ,ανέβασμα   στο  Διαδίκτυο να   μη  χαθούν  στην  πολτοποίηση.(και αρκετή έχουμε ήδη  ανεβάσει),πρέπει  όμως  να   συνεχιστεί  η  προσπάθεια,αφού  υπάρχει   μελισσοκομική ενημέρωση ,χρήσιμη για   συντήρηση.           

Advertisements