Για   την  ανάπτυξη  των μελισσιών πρέπει  να  δοθεί  χώρος  στα μελίσσια και να  μεταφερθούν  σε  βοσκές  με   γύρες,αλλά  τα μελίσσια   να  έχουν  και  εξασφαλισμένες  τροφές και  φωλιές  με   υγιεινές   συνθήκες.

Μέσα  όμως  σε  αυτό  το   δίμηνο  πρέπει  να  αναπτυχθούν  τα   μελίσσια και  να  προσδιοριστούν   οι  περιοχές   που   θα    μεταφερθούν που  προτείνουμε   την   υποστήριξη   της  συνεργαζόμενης  μελισσοκομίας , νομαδικής  μορφής, για  να  μη  χάνονται  μελισσοβοσκές  και  να   εξασφαλίζουν  ασφάλεια   στις  μεταφορές  με την  αλληλεγγύη για  το  λόγο  ότι  η  ατομική   μεμονωμένη  μελισσοκομία δεν συνοδεύεται ,με  την   βοήθεια    συνεργαζόμενων  μελισσοκόμων, ενώ   η  συνεργασία  αποτελεί  τράπεζα  πληροφόρησης  και  ασφάλειας  να  μη  χάνονται  και  μελισσοβοσκές.

Η  ανάπτυξη   των μελισσοβοσκών  σε  αυτό  το  δίμηνο συνοδεύονται  και  από  σμηνουργίες,που  είναι  καλό   για   τη   φύση  να   προκύπτουν  νέα   μελίσσια,αλλά  αυτά   δεν είναι  στη  διαχείριση  του  μελισσοκόμου  που  αυτός   πρέπει   να   αποφεύγει  τις   σμηνουργίες ,επιδιώκοντας   την  εξομοίωση  του   δυναμικού  των  μελισσιών  αφαιρώντας  από  τα   δυνατά    δυναμικό   και  ενισχύοντας   τα   αδύνατα .  Έτσι  αποφεύγονται οι  σμηνουργίες  που  είναι απώλεια  μελισσοκομικού  κεφαλαίου  του  πλουτισμού  της   φύσης.   Καλό  και  αυτό ,αλλά  ο  μελισσοκόμος   θέλει  και  εισόδημα   από  τη μελισσοκομίας  του,που   αυτό  προέρχεται  από  τα  δυνατά  μελίσσια    που  διατηρεί  και   δεν  σμηνουργούν.

Προκύπτει  λοιπόν  για   το μελισσοκόμο   η  λύση των χειρισμών   του για   την  αποφυγη  της  σμηνουργίας  που  μειώνει  το  μελισσοκομικό  καφάλαιο επομένως  και  το  εισόδημα.

Και  αυτό  το     καταφέρνει  με  τη  συστηματική  εξομοίωση  του  δυναμικού   των  μελισσιών   που  σημαίνει  μεταφορά     δυναμικού  από   τα   δυνατά  και  επικίνδυνα   για   σμηνουργά  στα  αδύνατα,που  έτσι  προκύπτει  ένα  εισοδύναμο  μεταξύ δυναμικού μελισσιών , άρα  και παραγωγής  προϊόντων  της μέλισσας.

Φροντίζουμε λοιπόν  να  αναπτυχθούν  τα  μελίσσια   και  να   εξομοιώνουμε   το   δυναμικό  τους, αποφεύγοντας   τους  αφεσμούς που  είναι  μείωση  μελισσοκομικού   κεφαλαίου.

Αλλά   αυτή  η   ανάπτυξη  των  μελισσιών απαιτεί  εξασφάλιση  χώρου για  να  αποφεύγεται  το  αδιαχώρητο , αιτία  των  σμηνουργιών.

Έτσι   παρακολουθώντας την  ανάπτυξη   των μελισσιών   αφαιρούμε  γόνους  από  τα  δυνατά     και   προσέχοντας   να μην  είναι  η  βασίλισσα   σε   αυτά  τα  πλαισια , τινάζουμε  το δυναμικό από  τα πλαίσια πλέσια    σε  αυτό   που  το  χρειάζεται   και τιναγμένο   το  γυρίζουμε   στη   θέση  του.

Προσθέτουμε  πλαίσια  στα  αναπτυσσόμενα,αλλά  ποτέ  δεν   βάζουμε χτισμένες  κηρήθρες   χωρίς   γόνο ανάμεσα  σε  πλαίσια    με   γόνο.

Και  μελίσσια με   πρηθυσμό 6-10   πλαίσια   χρειάζονται  όροφο.

Μελίσσι  δυνατό  για  να μη   σμηνουργησει,κατεβάζουμε  τη  βασίλισσα    με  το  πλαίσιο  που  είναι,στον κάτω  όροφο,αλλά  μεταξύ  των  δύο ορόφων  παρεμβάλλεται    διάφραγμα βασίλισσας και  να  μη   ξεχάσουμε  να  ανοίξουμε   στον  πάνω  όροφο    είσοδο-έξοδο.

Να   υπενθυμίσουμε  όμως , και  την  ανάγκη  εξισορρόπησης του  δυναμικού  των  μελισσιών, με τη  μεταφορά  γόνου  από  τα    δυνατά   στα   αδύνατα .Και όταν  διατηρούμε νέες   βασίλισσες,μειώνεται  ο  κίνδυνος   σμηνουργίας .Και  τις  άριστες  βασίλισσες   και   αυτές   τις   αντικαθιστούμε    στην  αρχή   του   δεύτερου φθινόπωρου   της   ζωής  τους( κατά  τα  ισχύοντα  της  αντικατάστασης)

Να   συμπληρωθούν  και  τα  εξής χρήσιμα:

.Οι  μέλισσες   να  έχουν  άφθονο  καθαρό   νερό

.Να  αφαιρείται  κάθε  θεραπευτικό  μέσον  από  τα μελίσσια

.Να  συνενώνουμε  τα  αδύνατα  για    να  μειώνεται   η   απασχόληση και  να  παράγεται  αποτέλεσμα μελισσοκομικό.

ΠΆΡΧΟΥΝ  ΑΝΑΡΤΉΣΕΙς  ΜΑς ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ   ΤΟΥ  ΚΗΡΌΣΚΟΡΟΥ   ΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΏΝ

.Συμπληρώνουμε μελισσοκομικό   υλικό  που  δεν  φροντίσαμε και

Τοποθετούμε   γυρεοπαγίδες   συλλογής    γύρης  .