2.-Ίσχυε η  αγορανομική  διάταξη 14/89 του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης Γιάννη  Παπαθανασίου,αλλά  έγιναν   αναμορφωτικές  και εκσυγχρονιστικές   τροποποιήσεις,που   είναι  οι  επόμενες:

  1. Άρθρο 186 Περί  εμπορίας -διακίνησης και διάθεσης μελιού κ.λ.π τροποποιήσεις:Το  μέλι για  τον  καταναλωτή  μόνο  σε  συσκευασία βάρους   1 χιλιογράμμου και  για  τον  τελικό  καταναλωτή πωλείται  απευθείας   από  το  μελισσοκόμο,μέλι  δικής  του  παραγωγής,στον τόπο  της   συγκομιδής  και  σε  οργανωμένες  λαϊκές ή   βιολογικές   αγορές προσφέρεται  υποχρεωτικά  συσκευασμένο σε  καθαρό  βάρος  μέχρι 3  κιλά.
  2. .Αναγραφή  ενδείξεων  επί της   συσκευασίας και απαγορεύεται η  πώληση  στον  τελικό  καταναλωτή αν  δεν  αναγράφονται  στην  εξωτερική  επιφάνεια του  συσκευασμένου  μελιού οι  επόμενες  ενδείξεις σε   ελληνικά  γράμματα:Ονοματεπώνυμο ή  εμπορική   επωνυμία και  διεύθυνση  του   παρασκευαστή ή  συσκευαστή ή  ενός   πωλητή εγκατεστημένου  σε κράτος  μέλος  της   Ευρωπαϊκής  ένωσης.Καθαρή ποσότητα   περιεχομένου  κάθε συσκευασίας,Χρονολογία  ελάχιστης διατηρησιμότητας  με  την ένδειξη:Ανάλωση κατά  προτίμηση πριν  από …κλπ ,ή πριν  το τέλος….κλπ,ειδικές  συνθήκες συντήρησης  του  μελιού.Αριθμό  παρτίδας ή  ημέρα και  μήνα  λήξης του  μελιού,η χώρα  συγκομιδής ή  μέλι  ελληνικό.Ονοματεπώνυμο και  έδρα  του   εισαγωγέα ή   ένδειξη πωλητή  ή  εισαγωγέα-Αριθμό  παρτίδας, αρθμό,είδος και μέγεθος   συκευασίας(π.χ.Σιδηρά βαρέλια  των 200 )χώρα ή  χώρες  προέλευσης  του  μελιού.ονομασία  περιεχομένου στη  συσκευασια.ονοματεπώνυμο  και έδρα  του  εισαγωγέα.ένδειξη συσκευασίας  στην  Ελλάδα, αν  είναι  εισαγωγή  σε  μεγάλη  ποσότητα,δυνατότητα  αναγραφής  και  άλλων  ενδείξεων,όπως φυτικής  προέλευσης   του  προϊόντος,ποιοτικά  χαρακτηριστικά,κριτήρια και  άλλες  δεσμευτικές  διατάξεις  που  αφορούν  το  μέλι,προέλευσηςεφαρμογή  του  κώδικα τροφήμων-ποτών , ανάμιξη με  μέλι  ζαχαροπλαστικής  ενδείξεις στους  τιμοκαταλόγους εμπόρων  και  λιανοπωλητών ,διατάξεις  τρόπου μεταφοράς  του  μελιού,υποχρεώσεις   εισαγωγέων και  επιχειρήσεων  συσκευασίας  μελιού.Τήρηση  βιβλίων  και  στοιχείων αποθήκης κλπ.
  3. ΌΜΩς ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ   ΣΤΟ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ  ΒΗΜΑ   ΤΗΣ   ΟΜΣΕ, στο  τεύχος   27 σελίδες  5-7 και  η  αναφορά  της  ιστοσελίδας  μας   είναι  προσεγγιστική.-
Advertisements