Είναι  πρόταση   της  Μελισσοκομικής  Ελλάδας ,για  την  τροποποίηση της  οδηγίας  2001/110 ΕΚ ,που  αναφέρεται  στην  υποχρεωτική  αναγραφή επισήμανσης της  χώρας   συγκομιδής του  μελιού.

Στην  Ευρωπαϊκή  ένωση διακινείται , σαν  ευρωπαϊκό μέλι ,  από  άλλες  χώρες και  αυτό  αποτελεί  εξαπάτηση  του  καταναλωτή.

Η  προηγούμενη  οδηγία 74/409/ΕΚ δεν  προέβλεπε   την  υποχρεωτική  αναγραφή στην επισήμανση της  χώρας  συγκομιδής του  μελιού,με  αποτέλεσμα ασύδοτες  εισαγωγές από  τρίτες  χώρες και  την παράνομη   διακίνηση  εισαγόμενου  μελιού  σαν ευρωπαϊκό.

Μετά  από  πιέσεις   των   θιγομένων  κρατών/ μελών και  μελισσοκομικών  οργανώσεων στα  αρμόδια όργανα  της  Ευρώπης,στο  άρθρο 2   παράγραφο  4α της  νέας  οδηγίας   2001/110/ΕΚ συμπεριλήφθηκε   η  φράση:» η  χώρα  ή  οι χώρες »  που  έγινε  η  συγκομιδή και  προστέθηκε ότι   αν  προέρχεται  από    2   κράτη  μέλη   της  ΕΚ να   χρησιμοποείται  μία  από   τις   ακόλουθες   ενδείξεις μείγμα   μελιών : (ΕΚ)-(Εκτός ΕΚ)- (ΕΚ και  εκτός ΕΚ)

Το  σημείο  αυτό  της  οδηγίας άφησε  περιθώρια   σε  επιτηδείους να   παρανομούν,αφού: 1) Η  νομοθεσία δεν  προσδιορίζει την  έννοια  της  λέξης «μείγμα»,ούτε και  την  αναλογία   των  συστατικών  του  μείγματος,όπως ελάχιστα   ευρωπαϊκού  και  τεράστια  εισαγόμενου,

2)Σε  κάθε περίπτωση  μείγματος μελιών   δεν  φαίνεται  η  χώρα συλλογής μελιού  εκτός    ΕΚ.

Πρόταση της  Μελισσοκομικής  Ελλάδος  είναι να  καταργηθεί το  σημείο  της  οδηγίας 2001/110/ΕΚ που  αναφέρεται  στα  μείγματα και  να  είναι  υποχρεωτική  η αναγραφή στην επισήμανση   της  χώρας   συγκομιδής   του  μελιού

Και  υπέρ  της  πρότασης τάχθηκε  η   επιστημονική  εταιρία   Μελισσοκομίας – Σιροτοφίας όσο  και  το  τμήμα   Μελισσοκομίας -Σιροτροφίας  του  Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.-

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομικό  Βήμα  ΟΜΣΕ ,τεύχος  15 σελίδα   47.

Advertisements