Υποχρεωτικές   ενδείξεις:

1) Από 1 Αυγούστου 2014 είναι  υποχρεωτική στην  ετικέτα   του  μελιού της  τελικής    συσκευασίας  το   σύνολο  των  μονάδων πώλησης  του  τροφίμου που  παράγεται,παρασκευάζεται η  συσκευάζεται  σε  παρόμοιες  συνθήκες,και  πριν την  ένδειξη  της  παρτίδας προηγείται  το  γράμμα  L, ένδειξη  της  παρτίδας που διακρίνεται  καθαρά από άλλες ενδείξεις

2) Η χρονολογία  ελάχιστης   διατηρησιμότητας (ανάλωση  κατά  προτίμηση πριν το  τέλος….το  μέλι  να  διατηρεί  όλα  τα  χαρακτηριστικά  σύστασης ,που  είναι  περιεκτικότητα σε   σάκχαρα,υγρασία,ηλεκτρική  αγωγιμότητα,δείκτης  διαστάσεως Κ.Λ.Π).και  αυτά  όλα ορίζονται  με  τη  νομοθεσία που είναι  η  οδηγία 2001/110/ Ευρωπαϊκής  Κοινότητας.

Στις  υποχρεωτικές ενδείξεις  συμπεριλαμβάνονται  επίσης: Η  Ονομασία  του  προϊόντος όπως  καθορίζει η  νομοθεσία: π.χ.Μέλι  ανθέων, μέλι  μελιτόματος,διηθημένο  μέλι,μέλι   κηρήθρας, τεμάχια  κηρήθρας με  μέλι,μέλι  ζαχαροπλαστικής.

Οι   ονομασίες  αυτές μπορούν  να αντικαθίστανται  από  τη  απλή  ονομασία του προϊόντος, όπως   μέλι ανθέων,μέλι μελιτώματος,διηθημένο  κλπ, μέλι  κηρήθρας ,σε  τεμάχια  κηρήθρας,μέλι  ζαχαροπλαστικής.

Το  όνομα και  η   εμπορική επωνυμία και  η  διεύθυνση  του  παρασκευαστή  ή συσκευαστή,το  καθαρό   βάρος,η  χώρα  ή  χώρες  που  τρυγήθηκε   το  μέλι, όπως μείγμα   μελιών ΕΚ και  εκτός  ΕΚ και επίσης  ονομασία του  προϊόντος πληρωμένη με πληροφορίες που  αφορούν  τη   φυσική προέλευση από  άνθη,γεωγραφική  προέλευση,αλλά   και  ειδικά  ποιοτικά   κριτήρια.

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό  Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ

 

Advertisements