Δεν  χρειάζεται  ανάλυση  στις  ακόλουθες   περιπτώσεις:

1.Τρυγήθηκε  από  μελίσσια,τα  οποία:α) Δεν  τροφοδοτήθηκαν σε   διάστημα Ανθοφορίας΄,

β)Δεν  δέχτηκαν  επεμβάσεις   κατά  βαρρόα τουλάχιστον  ένα  μήνα   πριν  τον  τρύγο,

γ)Δεν  δέχτηκαν  θεραπευτική  αγωγή  με  αντιβιοτικά

2.Το  μέλι  είναι  φετεινό,,δεν  θερμάνθηκε υπερβολικά και  δεν  εκτέθηκε  στον  ήλιο,

3.Προέρχεται  από  κηρήθρες που  δεν  διατηρήθηκαν  τα   2  τελευταία   χρόνια σε  κηροσκορίνη ή  άλλα  σκευάσματα ,όπως ναφθαλίνη και  διβρωμοαιθάνιο.

Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  το  μέλι πληροί  όλα  τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του,είναι   θαυμάσιο  φυσικό ,βιολογικό   προϊόν,που  παράγεται από  τις  μέλισσες με  τη μικρότερη  ανθρώπινη  επέμβαση,είναι  ποιότητα  μελιών  εγγυημένων  από  τη  μέλισσα.

Προσοχή  στην ετικέτα :

Το  μέλι  που  δεν  χρειάζεται ανάλυση , απαιτεί    ιδιαίτερη  προσοχή στην ονομασία  αν  προέρχεται  από  αναμείξεις ανθόμελου,πευκόμελου,ελατίσιου και  καστανιάς  και  σε  τέτοιες  περιπτώσεις,όταν    ονομαστεί απλά   μέλι,λύνεται κάθε  πρόβλημα Αλλά , στην ετικέτα   υπάρχει  ένδειξη’ΦΥΤΙΚΉς ΠΡΟΈΛΕΥΣΗς.»Και για να  μην   υπάρχει   πιθανότητα   να   βρεθεί  το  μέλι «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ»θα  πρέπει να  αναλυθεί  ως  προς  την  αγωγιμότητα ,περιπτώσεις  που  όταν  το  δείγμα είναι μεγαλύτερο  από  το  0.8 ms -sm  η  σωστή  ονομασία του  προϊόντος μπορεί  να είναι πευκόμελο-ανθόμελο  η  πευκόμελο και  όταν  είναι  μικρότερη  η  αγωγιμότητα των  ο,8 η  ονομασία  είναι  ανθόμελο.

Όμως το μέλι  της  πορτοκαλιάς δεν περιλαμβάνεται  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις και  δεν   υπάρχει πρόβημα,αλλά  αν  είναι  ανάμιχτο με  άλλες κατηγορίες μελιού χαμηλής περιεκτικότητας  σε  ένζυμα μπορεί να   προσδόσει  στο  τελικό  προϊόν χαρακτηριστικά   βιομηχανικού  μελιού.Γιαυτό  θα να  αλαλυθεί  για  το  ένζυμο  διαστάση,που  αυτό   το  ένζυμο θα πρέπει να  είναι  πάνω  από 8  μονάδες διαστάση  και   αν  είναι κοντά  ή  κάτω από  αυτό το όριο, τότε   διορθώνεται   το  πρόβλημα με  την  προσθήκη  μεγαλύτερης  ποσότητας  ανθόμελου στο  χαρμάνι..

Περιπτώσεις  που  χρειάζονται  ανάλυση:

  1. Τροφοδοσία: Κάποια   που  έγινε  στο κενό  της  ανθοφορίας η   κοντά στην  ανθοφορία και  επηρέασε   την ποιότητα  του  μελιού,φαινόμενο  που  παρατηρείται   κυρίως και  κοντά στα  θυμάρια    και  τα  πευκοθύμαρα,γιατί το μείγμα   πρέπει  να  αναλυθεί για  να   βρεθεί  το  ένζυμο διαστάση και  η  ουσία  υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF). Αν  είναι σε  χαμηλά  επίπεδα δηλαδή  διαστάσης μικρότερης  από  12  μονάδες και   (HMF)μικρότερη από   10   γραμμάρια ανά κιλό ,υπάρχουν  ενδείξεις  από  την  τροφοδοσία  και όσο  μικρότερη  είναι  η  διαστάση τόσο  μεγαλύτερη  είναι   η  δυσμενής επίδραση της   τροφοδότησης στη  ποιότητα  του  μελιού.Τα   τροφοδοτημένα μέλια   θεωρούνται νοθευμένα και   λύση  στο  πρόβλημα  είναι η   χρησιμοποίηση όλου του  μελιού  για   την   παρασκευή  ζαχαροζήμαρου,αλλά   την  επόμενη  χρονιά  να  μη  γίνουν  παρόμοιοι   χειρισμοί .
  2.  Θυμαρίσιο  μέλι:Στην περίπτωση που  υπάρχει  υπόνοια   ότι  το  μέλι  είναι  ανάμικτο,γιατί  δεν  έχει τα  έντονα  χαρακτηριστικά του  θυμαρίσιου μελιού,είναι περίπτωση  για  να  γίνει μακροσκοπική ανάλυση για  να  μετρηθεί το  ποσοστό  γυρεοκοκκων  του θυμαριού,που  πρέπει  να  είναι  πάνω  από 18% για να  φέρει  το  προϊόν   την  ονομασία   του   αμιγούς    μελιού «ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ».Και  σε  κάποιες  περιπτώσεις αναφέρεται   σύνθετη  ονομασία,όπως «ΜΕΛΙ   από  θημάρι,άνθη  και  κονοφόρα»,αλλά   οι  αγορανομικές   διατάξεις σε  αυτές   τις  περιπτώσεις   απαιτούν   τα  συστατικά  προέλευσης    να   αναγράφονται  σε  φθίνουσα  σειρά και  οι  γυρεόκοκκοι  του  θυμαριού  να   υπερτερούν ,η  αγωγιμότητα  του  μίγματος μικρότερη  από  ο,8 mS,και  σε  κάθε  περίπτωση η   αναγραφή  «θυμάρι» προϋποθέτει  μία  ελάχιστη ποσότητα  γυρεοκόκκων θυμαριού, που όμως  δεν  έχει  ακόμα   νομοθετηθεί, ( αλλά η  ιστοσελίδα μας προσθέτει   ότι ή   παράθεση  αυτής   της   ανάρτησης  βασίζεται  σε  δεδομένα   του    έτους   2004,παλιά  μεν  αλλά  χρήσιμα  να   διατηρηθούν  στο  διαδίκτυο).Το ποσοστό  αυτό  είναι βέβαια   μικρότερο από  τα  ποσοστά  άλλων  φυτών,γι αυτό  είναι  και απαραίτητη  η  γυρεοσκοπική ανάλυση  του   δείγματος που   θα  καθορίσει  τη  σειρά  με  την  οποία   θα αναφερθούν τα  είδη μελιού  στο μείγμα.
  3. Υπολείμματα βαρεοκτόνων σκευασμάτων:Δεν  χρειάζεται  να  γίνει ανάλυση,όταν  οι  θεραπευτικες  επεμβάσεις έγιναν  αρκετά   πριν από  τον  τρύγο.Η σημερινή  μέθοδος  ανάλυσης δίνει  και   υπολείμματα σχεδόν  για όλα  τα  σκευάσματα  ου  χρησιμοποιούνται εναντίον   της   βαρρόα (που  είναι:Μαυρίκ,Απιστάν,Ασουντόλ,Περιζίν,Τακ Τίκ,Μιτάκ,Μαλάθειο).Και  τυχόν   υπολείμματα θα  πρέπει να   είναι  εντός  των  ορίων που θέτει  ο  κανονισμός 2357/90 (πίνακας   1).
  4. ΠΗΓΗ:Μελισσοκομική  Επιθεώρηση Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου  24 ,σελ. 323 Ανδρέα  Θρασυβούλου, ΕργαστηρίουΜελισσοκομίας-Σιροτροφίας Α.Π.Θ.
Advertisements