Η  οδηγία  της Ευρωπαϊκης  Ένωσης  2001/110 ΕΚ για  το μέλι ισχύει υποχρεωτικά  από  τον  Αύγουστο    του  200 και  το  προϊόν θα πρέπει να  ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις,μία  από  τις  οποίες  είναι  η  ετικέτα,που  με  το  άρθρο αυτό  δίνονται πληροφορίες  στο  τι   θα  πρέπει να  αναγράφεται και  τι   να αποφεύγεται ώστε  η  ετικέτα να  ανταποκρίνεται  στο  περιεχόμενο  του  βάζου και  να  είναι  σύμφωνη με  τις  απαιτήσεις των  νομοθετικών  διατάξεων.

1.Νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία   έχει  εναρμονιστεί πλήρως με  την  ισχύουσα νομοθεσία που  αφορά   την  επισήμανση,την  παρουσίαση και  τη  διαφήμιση των  τροφίμων γενικότερα (Οδηγία  2000/13/ ΕΚ 20/3/2000) και   ειδικότερα  του  μελιού (Οδηγία 2001/110/ΕΚ)

΄Ομως  τα  κράτη  μέλη διατηρούν  την  ευχέρεια επισήμανσης  των  τροφήμων  που πωλούνται   χύμα.

Οι  αρμόδιες   υπηρεσίες   θα  πρέπει , όσο  γίνεται  γρηγορότερα να  καθορίσουν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις επισήμανσης του  χύμα  μελιού.Και  η  απουσία  των  απαιτουμένων αυτών είναι  ένας  από  τους παράγοντες που   βοηθούν στη   διακίνηση τόσο  του  εισαγόμενου  μελιού σαν  ελληνικού ,αλλά  και  του νοθευμένου  χύμα   μελιού

2.Τι θεωρείται  επισήμανση

Επισήμανση  είναι οι  μνείες ,ενδείξεις, εμπορικά ή   βιομηχανικά   σήματα,εικόνες,σύμβολα που  αναφέρονται σε  κάθε συκευασία,έγγραφο,πινακίδα,ετικέτα,δακτύλιο  η  περιλαίμια   που  συνοδεύουν  τη   συσκευασία.

3.Υποχρεωτικές   ενδείξεις   στη  ετικέτα

α)Η ονομασία   πωλήσεως σε   συγκεκριμένες  ονομασίες   προϊόντος που  προβλέπονται από  την  οδηγία 2001/110/ΕΚ:

. Μέλι  ανθέων   ή  μέλι νέκταρος

.Μέλι   μελιτώματος ή  δάσους.

.Μέλι κηρήθρας (σε  κηρήθρες ή   κομμάτια κηρηθρών)

.Μέλι με  τεμάχια   κηρήθρας η  τεμάχια μέλι  στραγκισμένο

.Μέλι    φυγοκεντρίσεω

.Μέλι  πιέσεως

.Διηθημένο   μέλι

.Μέλι  ζαχαροπλαστική

Η ονομασία   του  μελιού μπορεί  να  συμπληρωθεί με    πληροφορίες   που  αναφέρονται σε   φυτική  προέλευση ,όταν   προέρχεται κυρίως  ή  εξ  ολοκλήρου από  την  αναφερόμενη πηγή προέλευσης και  διαθέτει  τα  οργανοληπτικά  και φυσικιχημικά  χαρακτηριστικά   της  πηγής

β). Ηκαθαρή  ποσότητα που  πρέπει  να  είναι μέχρι   ένα  κιλό.

γ.Η ημερομηνία  ελαχίστης  διατηρησιμότητας ,δηλαδή  ημερομηνία  λήξης , η  να  αναφέρεται    μόνο ο μήνας  και  το  έτος όταν  το  προϊόν λήγει . Μετά  από  18  μήνες τότε  να  αναφέρεται  μόνο   η  χρονιά. Η ημερομηνία  λήξης πρέπει  να  αναγράφεται  με  τη  συγκεκριμένη φρασεολογία «Ανάλωση  κατά  προτίμηση πριν από  το  τέλος  του   του  2005.

δ).Οι ιδιαίτερες   συνθήκες  διατήρηση της   φυσικής  κατάστασης  του  προϊόντος,όπως «Διατηρείται σε   θερμοκρασία  περιβάλλοντος,δεν  εκτίθεται στον ήλιο,ρευστοποιείται  σε   μπεν μαρί κ.α…)

ε).Όνομα : Ή   εμπορική επωνυμία και  διεύθυνση  του  συσκευαστή.Η  ονομασία  πώλησης δεν  μπορεί  να  αντικατασταθεί από  εμπορικό  η   βιομηχανικό  σήμα ή από  εμπορική  ονομασία.

στ.Ο τόπος  που  τρυγήθηκε   ,καταγωγής   του  μελιού και  τα  εισαγόμενα  μέλια θα  πρέπει  να  αναγράφουν   τη   χώρα  που  τρυγήθηκαν και  όχι  τη  χώρα  προέλευσης και  τα  τοπονύμια   επιτρέπονται μόνο  όταν  προέρχονται αποκλειστικά  από την  αναφερόμενη  περιοχή.

ζ.Ενδείξεις της  φυσικής  κατάστασης ή  της  ειδικής  επεξεργασίας που  έχει  υποστεί  στην  περίπτωση που  η  παράλειψη της  ένδειξης  αυτής θα  προκαλέσει  σύγχυση  στον  αγοραστή είναι  ενδείξεις :

ΜΕΛΙ   ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ,Στην  ετικέτα δεν  πρέπει   να   υπάρχει    καμία  ένδειξη    της   φυτικής  ή γεωγραφικής προέλευσης.

ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-Θά πρέπει θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  με   την  ένδειξη  «Μόνο  για  μαγειρική χρήση»

ΜΕΛΙ ΛΕΠΤΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΜΕΝΟ-Προσοχή,οι  υποχρεωτικές  ενδείξεις θα  πρέπει να  είναι  κατανοητές,ευδιάκριτες,ευανάγνωστες και  να  βρίσκονται  στο  ίδιο οπτικό  πεδίο.

4.Τι δεν  πρέπει  να αναγράφει  η  ετικέτα

α)Παραπλανητικές   πληροφορίες   σχετικά με  τα  χαρακτηριστικά,την  ταυτότητα,τις  ιδιότητες,τη  σύνθεση,την  ποσότητα,τη  διατηρησιμότητα,την  καταγωγή και  την  προέλευση  του  προϊόντος

β)Ιδιότητες  πρόληψης,αγωγής  και  θεραπείας οποιασδήποτε  ανθρώπινης  ασθένειας

γ)Ιδιότητες  που  δεν  έχει

δ)Ιδιαίτερα   χαρακτηριστικά  που  έχουν  όλα  τα παρόμοια   τρόφιμα

ε)Αρνητική  διαφήμιση   για συναφή  προϊόντα

5)Προσοχή  στην   ονομασία   των  μελιών που   προέρχονται  από  ανάμιξη

α)Ανθόμελο  με  μικρή  ποσότητα  μελιτώματος η  μελιού  καστανιάς μπορεί  να  δώσει χαρακτηριστικά  μελιτώματος(αγωγιμότητα και  άθροισμα   γλυκόζης και   φρουκτόζη εκτός  ορίων) και  το  προϊόν  μπορεί  να   χαρακτηριστεί σαν    μη  κανονικό

β)Τα  αμιγή  μέλια   έχουν  τα  χαρακτηριστικά των  ελληνικών  αμιγών  μελιών όπως   αυτά    μέχρι  σήμερα  έχουν  ταυτοποηθεί.

ΠΗΓΗ:Μελισσοκομική  Επιθεώρηση  Μαϊου   -Ιουνίου   2004 σελ.149-150 :  του Θρασιβούλου  Ανδρέα ,του  Εργαστηρίου Μελισσοκομίας -Σιροτροφίας του  Α.Π.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements