ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   195

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΜΕΛΙΣΣΙΟΤ  ΣΤΓΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ  195β

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ   197

Σύμπτωση   πλήρους  ανάπτυξης του  μελισσιού και   ανθοφορίας   της  περιοχής   197

Η παραγωγική   φάση  του  μελισσιού παρουσιάζεται νωρίτερα  από  την  ανθοφορία,δηλαδή  είναι   καθυστερημένη  ,όψιμη  η  ανθοφορία   198.

Η ανθοφορία  παρουσιάζεται  πριεν από  την  παραγωγική  φάση  του  μελισσιού δηλαδή είναι  πρώϊμη η  ανθοφορία  198

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  ΤΟΥ   ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ   199

Εκμμμετάλευση  ανθοφοριών  και  μελιτοεκκρίσεων του  φθινοπώρου  199

Δημιουργία  προϋποθέσεων ανάπτυξης   των μελισσιών  204

Αντιμετώπιση των  ασθενειών το  φθινόπωρο 204

Μέτρα  για  το   ξεχειμώνιασμα   των  μελισσιών 206

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ   ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΩΝΑ   2Ο9

Περιορισμός απωλειών  στα μελίσσια  που   ξεχειμωνιάζουν  209

Προετοιμασία του  μελισσοκομικού  υλικού  για  την  καινούρια   χρονιά   211

Διάσωση  και  ενδυνάμωση  των  μελισσιών στο  κρίσιμο  στάδιο  213

Μέτρα  υγιει  214νης  και  θεραπευτικές   επιδράσεις

Εκμετάλλευση  πρώϊμων  ανθοβοριών 214

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  ΑΝΟΙΞΗΣ 217

Επιλογή  συστήματος  εκμετάλλευσης   217

Διάσωση  μελισσιών  από  τις   χαμηλές   θερμοκρασίες  217

Ενίσχυση  αδύνατων  μελισσιών   21

Ανάπτυξη   των  μεγάλων  μελισσιών     219

Συλλογή    γύρης   και   χτρίσιμο   κεριθρών 222

Πρόληψη   κατάστασης  σμηνουργίας   223

Σύληψη  αφεσμών   228

Η  λλευσης  ανθφοριών    της   άνοιξης  230

ΜΕΛΙΣΣΟΟΜΙΚΟΙ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ   235

Η  συλλογή  μελιού    235

Αντιμετώπιση  των   δυσμενών επιπτώσεν  στο  μελίσσι μετά  τη  διακπή  της  νεκταροέλλρισης.  239

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΙΤΙΕΣ   ΚΑΙ  ΛΥΣΕΙΣ   246

Α.Προβλήματα  του   φθινοπώρου   246

Β.Προβλήματα   του  χειμώνα   248

Γ.Προβλήματα  της  άνοιξης   250

Δ.Προβλήματα του  καλοκαιριού  248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   9

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ   ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΛΛΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ  263

ΓΕΝΙΚΑ   263

Α.Κρυστάλλωση   του  μελιού 263

Β. Το  χρώμα  του  μελιού  267

Γ.Η ζύμωση του  μελιού 269

Δ.Ιξώδες  του  μελιού 271

Ε.Πυκνότητα (ειδικό  βάρος του  μελιού   272

ΣΤ.Υγροσκοπικότητα (ειδικό  βάρος)  272

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ   ΑΞΙΑ  ΤΟΥ  ΜΕΛΙΟΥ   272

Διαιτητική   αξλια  του  μελιού 272

Φαρμακευτική   και  θεραπευτική  δράση  του  μελιού   274

Το  μέλι  στην  πρακτική  ιατρική  278

Αντιβακτηριακή  δράση  του  μελιού  280

Αντιοξειδωτική  δράση  του  μελιού 281

Η θερμιδική αξία  του  μελιού  281

Ανεπιθύμητες   ιδιότητες  του  μελιού  282

ΓΥΡΗ   282

Συλλογή  γύρης  283,επεξεργσία -διάθεση 286

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ   286

Μέθοδοι παραγωγής  βασιλικού  πολτού   286

Α.Μέθοδοι παραγωγής  βασιλικού  πολτού  ορφανά  μελίσσια   287,  σε διώροφα με  περιορισμό  της  βασίλισσας 288

Παραλλαγή  της  μεθόδου παραγωγής σε  διώροφα  289.

Μέθοδος παραγωγής   βασιλικού  πολτού σε   οριζόντιες  κυψέλες  289,χωρίς  απομάκρυνση  και  με  περιορισμό  της  βασίλισσας 291,παραγωγή  χωρίς εμβολιασμό 291

Συλλογή και  αποθήκευση  βασιλικού  πολτού 292, Διάθεση    βασιλικού  πολτού 293

ΠΡΟΠΟΛΗ  293,συλλογή 293,καθαρισμός,συσκευασία,ποιότητα 295,επεξεργασία 296

ΚΕΡΙ  296,εξαγωγή 298,φιλτράρισμα 300,αποχρχρωματισμός 300,διατήρηση  301,νόθευση 301

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ  301,παραγωγή 302,θεραπεία  με  δηλητήριο 303,δηλητήριο  και  χρόνιες  παθήσεις 304,χορήγηση  δηλητηρίου  μέλισσας  305 Βιβλιογραφία  307  ευρετήριο  321.-

Advertisements