Σελιδες  323 μέχρι  330   και  τέλος  του  συγγράμματος  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  του  Καθηγητή  Ανδρέα   Θρασυβούλου.-