Οι μελισσοκομικές αναρτήσεις αυτής της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα έφθασαν τις 1015 από 11/12/2012 και το σύνολο των επισκέψεων σε αυτές τις αναρτήσεις 809 933,που ενθουσιαστικά καλύπτουν αναζήτηση για την άσκηση μελισσοκομικής δραστηριότητας.
Από αυτές τις ενημερώσεις υποστηρίζεται σημαντικά η άσκηση της μελισσοκομίας με χειρισμούς και απόδοση προϊόντων ,που είναι και ο κύριος σκοπός της μελισσοκομίας.
Προωθήθηκε σημαντικά με προσφορά δημοσίευσης του τυπογραφείου της οικογένειας του Αείμνηστου ΝΙΚΟΥ ΤΑΜΒΑΚΟΥ, που και τα μέγιστα πρόσφερε στον πολιτιστικό τομέα της Κοινότητας Ανδρονιάνων Δήμου Κύμης Ευβοίας.
Όμως η προαναφερθείσα μελισσοκομική δραστηριότητα είχει αδυναμίες, για το λόγο ότι αφοσιώθηκε από την αρχή στην επιδίωξη παραγωγής μελισσοκομικού προϊόντος χωρίς να αξιοποιήσει τα άγνωστα, αλλά βασικά της προτεραιότητας του προαναφερθέντος αναπτύγματος και δυσκόλεψε την ανάπτυξη του κλάδου, που λαίμαργα στόχευσε στην παραγωγή μελισσοκομικού εισοδήματος χωρίς να έχει μελετήσει σε βάθος τη μέλισσα , όπως περιγράφεται στο δημοσίευμά μας του τυπογραφείου οικογένειας ΤΑΜΒΑΚΟΥ.
Έτσι, χωρίς τη μελέτη των αναφερομένων στο δημοσίευμα ,ασκείται λειψή μελισσοκομία,μη αποδοτική, αφού προηγήθηκε η επιδίωξη της παραγωγής χωρίς να γνωρίζουμε πρώτιστα και καλά τις μέλισσες,το πως πολλαπλασιάζονται πως ξεχειμωνιάζουν , τις ασθένειες και τις θεραπείες, τους εχθρικούς κινδύνους,το πως ξεχειμωνιάζουν καιτόσα άλλα βαθύτερα που υπάρχουν σε αυτό το δημοσίευμα, που ή άγνοιά του είναι γνώση ανάξια της μελισσοκομίας.
Επισημαίνει λοιπόν η ιστοσελίδα μας την ανάγκη μελέτης του προαναφερθέντος δημοσιεύματος ,για ολοκλήρωση της μελισσοκομικής ενασχόλησης, έτσι που να αποκλειστούν μελισσοκομικές απογοητεύσεις.
Κλείνοντας, να καταλήξουμε στο ζητούμενο ,που αυτό είναι: Να μελετηθεί καλά και σε λεπτομέρεια το δημοσίευμά μας από το τυπογραφείο ΤΑΜΒΑΚΟΥ και από επικοινωνία μας πληροφορηθήκαμε , ότι υπάρχει απόθεμα στο τυπογραφείο και για το λόγο ότι η δημοσίευσή σπατάλη και κόπος ήταν για τους άσχετους της μελισσοκομίας ,απόλυτα όμως χρήσιμο και εξ αρχής το βασικό που πρέπει να μελετήσει αυτός που θέλει να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία και στη συνέχεια να προχωρήσει στους μελισσοκομικούς χειρισμούς ενημερωμένος βασικά για να έχει αποτέλεσμα.
Και τα υπόλοιπα εμπειρικά ή πάλι με μελέτη ,που προσφέρεται από την αρθρογραφία της ιστοσελίδας μας.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ οικογενειας ΤΑΜΒΑΚΟΥ :210 57 41 950

Advertisements