Ορίζεται από   το  Προεδρικό Διάταγμα 498, δημοσιευμένο  στο   ΦΕΚ 186/83 τ. Α. και  ΦΕΚ 34/ 84  τ.Α  για  τη  συμμόρφωση προς  την οδηγία 74/409  ΕΟΚ  22 Ιουλίου 1974 του  Συμβουλίου » για  την  εναρμόνυση των  νομοθεσιών  των    μελών για  το  μέλι,έχοντας   υπόψη  και   προγενέστερες   διατάξεις,αλλά  και  τις  γνωμοδοτήσεις και  τις  προτάσεις   του  του  συμβουλίου  της  Επικρατείας αλλά  και  των    αρμοδίων   Υπουργείων.

Με  το  άρθρο  1 καθορίζεται  ο  σκοπός  της  προσαρμογήςτης   ελληνικής  νομοθεσίας  για  το  μέλι προς  την  οδηγία  74/ 409/ΕΟΚ  που έγινε  και  ειδική  έκδοση  03/011 / σελ. 34.

Αρθρο  2 .προσδιορίζει την  έννοια   του  μελιού  λεπτομερώς  και  τις  ιδιότητές  του, το  3 τις  κατηγορίες   του ,4  την  ονομασία ,το 5 απαγόρευση προσθήκης  άλλων  ουσιών  το  6 ποιοτικά  χαρακτηριστικά,το  7 την  επισήμανση,8  κατηγορίεςκαι   χαρακτηριστικά, 9   κυρώσεις,το  10   ότι  το Προεδρικό   Διάταγμα  για  το  μέλιΔΕΝ  ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ  ΣΤΑ  ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ  ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Το  11 Επηρεαζόμενες ,τροποποιούνενες καταργούμενες ,δθιατάξεις

Το 12  την  ισχύ  του  διατάγματος από  1 Ιανουαρίου 1981 εκτός  από  τις    διατάξεις   του   άρθρου  9 που  η  ισχύς  τους   αρχίζει  από  τη   δημοσίευση    αυτού  του  διατάγματος

Και  τέλος η  ημερομηνία   του  Διατάγματος    14  Δεκεμβρόυ  1983.

Ομως  να προσθέσουμε και  επιφύλαξη   για  το  αν  ισχύουν     ή  έχουν αλλοιωθεί     διατάξεις,που  εκδόθηκαν και  αυτές    πριν  34    χρόνια ,  Αγορανομικές  ,  Απρίλιο 1984 του  Υπουργείου  Εμπορίου,για  τη  διακίνηση  του  μελιού.

ΠΗΓΗ:Αγροτικός  Μελισσοκομικός   Συνεταιρισμός Κύμης   Ευβοίας,του  1988,προέδρου Τριανταφύλλου  Βολιώτη,από   το   σύγγραμμα «ΟΛΑ  ΓΙΑ   ΤΟ  ΜΕΛΙ» του Αείμνηστου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΠΙΚΟΥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Advertisements